html5 templates

search

ACTIVA-ROOT

NP’lı Sıvı Organomineral Gübre

Kılcal ve Kazık Kök Uzmanı

ACTIVA-ROOT organik madde, azot, yavaş salınımlı fosfor ve çinkonun mükemmel karışımından oluşan, sıvı bazlı organomineral nitelikli bir gübredir. Bitkide kazık ve kılcal kök oluşumunu teşvik eder ve stres giderir.

Ambalaj: 

• 1 lt’lik plastik şişe
• 6 lt’lik plastik bidon
• 20 lt’lik plastik bidon

Biçimi: 
Sıvı

Uygulama:
 Kökten ve Yapraktan

Etkinliği:
ACTIVA-ROOT bitkisel ekstrelerce çok zengin bir ürün olup, bitkilerde yeşil aksamın gelişmesinden ve protein üretiminden sorumlu olan azotu; kök gelişimini artırıp, şaşırtma sonrası stresleri ortadan kaldıran fosforu ve çinkoyu içeren özel bir sıvı gübredir.

Bitkisel ekstreler kök sürmesini, çiçeklenmeyi ve meyve gelişimini teşvik eder. Bitkiyi su stresine karşı dirençli tutar. Bununla birlikte toprakta mikroorganizma faaliyetini ve böylece de toprak verimliliği ile birlikte bitkilerin gelişmesi için gereken yarayışlı element varlığını artırır.
ACTIVA-ROOT’un içerdiği fosfor, polifosfatın farklı bir polimerizasyonudur ve yavaş salınımlıdır. ACTIVA-ROOT, bitkiye adım adım küçük miktarlarda fosfor bırakır. Toprağın koşullarına bağlı olarak salınım süresi 40 – 60 gündür. Bu yeknesak fosfor salınımı, yetiştirme ortamında bitkilere her zaman hazır bulunacak yarayışlı fosforu tedarik eder. Ayrıca fiziksel ve kimyasal bakımdan iyi durumda olmayan topraklarda fosfor varlığını garanti eder.

ACTIVA-ROOT, bitkinin kuvvetli gelişimini sağlamak için gereken azot ile birlikte, kök gelişimini sağlayarak çiçeklenmeyi artıran çinkoyu içerir. Böylece bitkisel verimliliği artırır.

Bileşiminde bulunan organik maddenin kaynağı olan bitkisel ekstrelerin birer işlevi olarak ACTIVA-ROOT, bitki bünyesinde doğal sitokininlerin, oksinlerin ve giberellinlerin varlığını artırır. Böylece meyve ve çiçeklerin gelişimine yardımcı olur. Biyotik ve abiyotik streslere karşı bitkisel iç direnci artırır.

Karışabilirlik
Güçlü alkali veya güçlü asidik kimyasal bileşimlerle, oksidasyon maddeleriyle ve mineral yağlarla karıştırmayınız. Kalsiyum, kükürt ve bakır içeren gübreler ve diğer kimyasallarla karıştırmadan önce, ön karışım (kavanoz) testi yapınız. Karışımın fiziksel görünümünde bozulma oluyorsa bu karışımı kullanmayınız.

• ACTIVA-ROOT çok iyi bir başlangıç gübresi olup, mükemmel bir köklendiricidir. Bitkide hem kazık kök hem de kılcal kök oluşumunu teşvik ederek beslenmeyi optimize eder.
• ACTIVA-ROOT can suyuyla uygulanır. Bitkiyi özellikle biyotik ve abiyotik stres durumlarına karşı dirençli kılar.
• Fide üretiminde kullanılan kimyasal şoklayıcıların bitkiler üzerindeki durdurucu etkisini yok eder.
• Yapraktan 2 tekrarla uygulandığında kontrolsüz büyüyen bitkinin boyuna uzama hızını azaltarak bitkiyi kök gelişimi için koşullar.
• Kontrollü salınan polimerize fosfor içeriği, bitkinin ihtiyacı olan fosfordan özellikle gelişim döneminde uzun süre yararlanmasına imkân sağlar.
• Yapraktan uygulanması karanfil bitkisinde gonca sayısını belirgin biçimde artırır.
• ACTIVA-ROOT özellikle ağır bünyeli topraklarda kök gelişimi sağlamakta zorlanan bitkiler için mükemmel sonuçları garanti eden bir üründür. 

Activa Root L20

Notlar
ACTIVA-ROOT NUTRIGOLD, NUTRISTAR ve KODEFOL serileri ile birlikte kullanıldığında mükemmel sonuçlar verir.  

Dikkat! Bu ürün normal depolama koşullarında ve orijinal ambalajlarında +5˚C ile +35˚C arası ısılarda depolanmalıdır. Havalanma koşulları iyi, serin ve kuru yerde saklayınız. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.

Adres

Etiler Mahallesi
Evliya Çelebi Caddesi
Mirador İş Merkezi Sit. No:7/401
Muratpaşa/Antalya/TÜRKİYE