AGROFOL 420S

Potasyum Tiyosülfat
Biçimi:

Sıvı

Uygulama:

Kökten ve Yapraktan

Ambalaj:

20Lt 1Lt’lik Bidon

AGROFOL 420S Potasyum Tiyosülfat


Özellikleri

AGROFOL 420s potasyum tiyosülfat içeren, safiyeti ve etkinliği çok yüksek bir gübredir. AGROFOL 420s mükemmel bir potasyum ve kükürt kaynağı olup, çok geniş bitki deseninde kullanılır. Üretim periyodu boyunca, farklı hedefler için en iyi sonuçları verir. MILAGRO, kaliteli hammaddeyi yüksek teknolojiyle işleyerek AGROFOL 420s’i üretmektedir.Etkinliği

AGROFOL 420s, tıpkı AGROFOL 650s gibi besleyici değerinin yanı sıra toprak ıslah edici özelliği bulunan çok yönlü bir üründür. Her iki ürün için ıslah eden işlevsellik şöyle açıklanabilir;
* Toprakta pH düşürür ve tuzluluk giderir. Amonyum toprakta, kolloid yüzeylere bağlı değişebilir sodyum (Na) ile yer değiştirerek sodyumun toprak çözeltisine geçmesini sağlar. Yıkama sonucunda aşırı sodyum ortamdan uzaklaştırılır. AGROFOL 650s ve AGROFOL 420s asitlik oluşturarak toprakta çözünemez halde bulunan trikalsiyum fosfatı çözünür hale getirir. Sonuç olarak, toprak çözeltisinde fosfor ve özellikle de kalsiyum konsantrasyonu artar. Kalsiyum, kolloid yüzeylerde bulunan değişebilir sodyum ile yer değiştirir. Ayrıca kalsiyum, amonyum ile yer değiştirerek toprak çözeltisinde konsantrasyonu artan sodyumun, bitkiler üzerindeki toksik etkinliğini azaltır.
* Toprak pH’sını düşürmek suretiyle alınamaz formdaki demir, çinko, mangan ve bakırı alınabilir forma dönüştürür. Polimer yapılı kükürt molekülü, rizosfer bölgesinde yavaş salınarak ayrışır ve bakteriler yardımıyla oksidasyona uğrar. Böylece ortamda pH, süreklilik arz edecek şekilde düşer.
* AGROFOL 650s ve AGROFOL 420s kitlenmiş toprakları açar, bir nebze kabartır ve kireci çözer. Sürekli kullanılırsa, özellikle pH’sı yüksek topraklarda yetişen bitkilerde sıklıkla gözlenen mikro besin elementi noksanlıkları ve besinsel dengesizlikler daha az görülür.
* AGROFOL 650s ve AGROFOL 420s topraktan azot kayıplarını önler. Nitrifikasyon bakterilerinin enerjisini düşürerek nitrata dönüşümü yavaşlatır. Toprakta azotun yavaş salınmasına imkân sağlar.
* Şelatlayıcı maddelerin bozulmasına sebep olan enzimlerin ve mikropların faaliyetini (mikrobiyal reaksiyonları) azaltır. Gübrelerin yarayışlılığını artırır.
* Toprakta kaymak tabaka oluşumunu önler. Böylece çıkış sorunundan kaynaklanan tohum maliyetini ve zaman kaybını ortadan kaldırır.


Sonuçları

AGROFOL 420s bitkilere potasyum ve kükürt tedarik eder. Bununla birlikte;
• Meyvenin büyümesini destekler ve olgunlaşmasını sağlar.
• Çiçeklere ve meyveye parlaklık verir. Bitkide karbonhidrat ve yağ maddelerinin birikimini sağlar.
• Meyve ve sebzelerin briks (suda eriyebilen şeker) içeriğini ve pazar değerini artırır.
• Generatif gelişimi zayıf ancak vejetatif gelişimi hızlı bitkilerde büyüme dengesi sağlar.
• Yüksek hammadde kalitesi ve safiyetiyle yaprak uygulamalarına elverişlidir.


Bileşimi


Uygulama Şekli ve Dozaj

Karışabilirlik

AGROFOL N300, tarım ilaçları ve yaprak gübreleri ile karıştırılarak kullanılabilir. Güçlü alkali veya güçlü asidik kimyasal bileşimlerle, mineral yağlarla karıştırmayınız. Pestisitlerle, kalsiyum ve bakır içeren ürünlerle ve karıştırmadan önce, ön karışım (kavanoz) testi yapınız. Karışımın fiziki görünümünde bozulma oluyorsa bu karışımı kullanmayınız.


Notlar

AGROFOL N300, AGROFOL 650 ile birlikte karıştırılarak uygulandığında, üretim sezonu boyunca bitkinin ihtiyaç duyacağı azotu kesintisiz sunar. Özellikle kumlu topraklarda MIXAMIN, AMINOFERT ve AMINOTON ile birlikte kullanıldığında toprakta azot tutulabilirliği artacağı ve kolayca yıkanıp uzaklaşmayacağı için benzersiz sonuçlar garanti eder.

Bu ürün normal depolama koşullarında ve orijinal ambalajlarında +5˚C ile +35˚C arası ısılarda depolanmalıdır. Havalanma koşulları iyi, serin ve kuru yerde saklayınız. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.