Potasyum Tiyosülfat

Sıvı, %25 K2O + %42 SO3

Özellikleri

AGROFOL 420s potasyum tiyosülfat içeren, safiyeti ve etkinliği çok yüksek bir gübredir. Kaliteli hammaddenin MILAGRO' nun ileri teknolojisiyle işlenmesi sonucu üretilen AGROFOL 420s, mükemmel bir potasyum ve kükürt kaynağı olup, çok geniş bitki deseninde kullanılır. Üretim periyodu boyunca, farklı hedefler için en iyi sonuçları verir.

Biçimi Sıvı

Uygulama Kökten ve yapraktan

Etkinliği

AGROFOL 420s, tıpkı AGROFOL 650 gibi besleyici değerinin yanı sıra toprak ıslah özelliği taşıyan çok yönlü bir üründür. Her iki ürün için ıslah eden işlevsellik şöyle açıklanabilir;

* Toprakta pH düşürür ve tuzluluk giderir. Amonyum toprakta, kolloid yüzeylere bağlı değişebilir sodyum (Na) ile yer değiştirerek sodyumun toprak çözeltisine geçmesini sağlar. Yıkama sonucunda aşırı sodyum ortamdan uzaklaştırılır. AGROFOL 650 ve AGROFOL 420s asitlik oluşturarak toprakta çözünemez halde bulunan trikalsiyum fosfatı çözünür hale getirir. Sonuç olarak, toprak çözeltisinde fosfor ve özelliklede kalsiyum konsantrasyonu artar. Kalsiyum, kolloid yüzeylerde bulunan değişebilir sodyum ile yer değiştirir. Ayrıca kalsiyum, amonyum ile yer değiştirerek toprak çözeltisinde konsantrasyonu artan sodyumun, bitkiler üzerindeki toksik etkinliğini azaltır.

* Toprak pH’ sını düşürmek suretiyle alınamaz formdaki demir, çinko, mangan ve bakırı alınabilir forma dönüştürür. Polimer yapılı kükürt molekülü, rizosfer bölgesinde yavaş salınarak ayrışır ve bakteriler yardımıyla oksidasyona uğrar. Böylece ortamda pH, süreklilik arz edecek şekilde düşer.

* AGROFOL 650 ve AGROFOL 420s kitlenmiş toprakları açar, bir nebze kabartır ve kireci çözer. Sürekli kullanılırsa, özellikle pH’ sı yüksek topraklarda yetişen bitkilerde sıklıkla gözlenen mikro besin elementi noksanlıkları ve besinsel dengesizlikler daha az görülür.

* AGROFOL 650 ve AGROFOL 420s topraktan azot kayıplarını önler. Nitrifikasyon bakterilerinin enerjisini düşürerek nitrata dönüşümü yavaşlatır. Toprakta azotun yavaş salınmasına imkân sağlar.

* Şelatlayıcı maddelerin bozulmasına sebep olan enzimlerin ve mikropların faaliyetini (mikrobiyal reaksiyonları) azaltır. Gübrelerin yarayışlılığını artırır.

* Toprakta kaymak tabaka oluşumunu önler. Böylece çıkış sorunundan kaynaklanan tohum maliyetini ve zaman kaybını ortadan kaldırır.

Sonuçları

AGROFOL 420s bitkilere potasyum ve kükürt tedarik eder. Bununla birlikte;

• Meyvenin büyümesini destekler ve olgunlaşmasını sağlar.

• Çiçeklere ve meyveye parlaklık verir. Bitkide karbonhidrat ve yağ maddelerinin birikimini sağlar.

• Meyve ve sebzelerin briks (suda eriyebilen şeker) içeriğini ve pazar değerini artırır.

• Generatif gelişimi zayıf ancak vejetatif gelişimi hızlı bitkilerde büyüme dengesi sağlar.

• Yüksek hammadde kalitesi ve safiyetiyle yaprak uygulamalarına elverişlidir.

AGROFOL 420s

Ambalaj • 1 lt’ lik plastik şişe • 6 lt’ lik plastik bidon • 10 lt’ lik plastik bidon • 20 lt’ plastik bidon

Karışabilirlik

AGROFOL 420s, tarım ilaçları ve yaprak gübreleri ile karıştırılarak kullanılabilir.

Güçlü alkali veya güçlü asidik kimyasal bileşimlerle, mineral yağlarla karıştırmayınız. Pestisitlerle, kalsiyum ve bakır içeren ürünlerle ve karıştırmadan önce, ön karışım (kavanoz) testi yapınız. Karışımın fiziki görünümünde bozulma oluyorsa bu karışımı kullanmayınız.

Notlar

AGROFOL 420s' i yapraktan uygulamak için günün serin saatlerini tercih ediniz.

Dikkat!

AGROFOL 420s' i nitrik ya da fosforik asit ile asla karıştırmayınız.