Amonyum Tiyosülfat

Sıvı, %12 NH4 + %65 SO3

Özellikleri

AGROFOL 650 amonyum tiyosülfat içeren, safiyeti ve etkinliği çok yüksek bir gübredir. Tüm bitkiler için, üretim periyodu boyunca farklı amaç ve hedefler doğrultusunda en iyi sonucu verir.

Biçimi Sıvı

Uygulama Kökten ve yapraktan

Etkinliği

AGROFOL 650, polimer yapıya sahip yüksek kükürt içeriği sayesinde etkinliği ve aktivitesiyle farklılık yaratan bir üründür. Bu özel molekül yapısıyla AGROFOL 650, kendisi gibi iyon tiyosülfat karakteristiği taşıyan AGROFOL 420s gibi iki temel özelliğe sahiptir.

• Bunlardan birincisi besleme ile ilgilidir; Bitki gelişimi için gerekli besin elementlerini tedarik ederler.

• İkincisi ise düzeltme ile ilgilidir; Toprağın fiziksel-kimyasal bazı özelliklerini pozitif olarak şekillendirir ve uzun süreli ıslah etkisi yaratırlar.

Ayrıca AGROFOL 650 ve AGROFOL 420s,

1. Bitki beslemede mutlak gerekli olan azot, potasyum ve kükürt donanımını artırır.

2. Toprakta tuzluluk giderir ve pH düşürür. Sorunlu topraklar için mükemmel bir ıslah materyalidir. Alkali topraklarda pH’ nın düşmesi, makro ve mikro besin elementlerinin alınabilirliğini artırır.

3. Polimer yapıdaki yüksek kükürt içeriği sayesinde toprakta üreaz enzimini ve nitrifikasyon aktivitesini düzenleyerek, yarayışlı azot miktarını artırırlar. Böylece azot kayıpları engellenir.

4. Dengeli bir vejetatif aksam gelişimi, mükemmel bir meyve kalitesi sağlarlar.

5. Kalsiyum bağlarını çözerler.

Sonuçları

• Kükürt içeriği nispeten yüksek çoğu preparat, yapraktan uygulamalar için uygun değildir. Ayrıca bunlar, topraktan yüksek dozda kullanıldığında bitki köklerini yakabilir ve meyve kalitesini bozabilir. AGROFOL 650, yüksek oranda kükürt içerir ve özel molekül yapısı sayesinde yapraktan sorunsuzca uygulanabilir. Bitkide leke yapmaz, sera naylonuna zarar vermez. Topraktan çok yüksek dozda uygulansa bile, bitkide ve meyvede asla olumsuz etki yaratmaz.

• AGROFOL 650, her türlü olumsuz koşulda toprağın kimyasal yapısını düzenleyerek bitkilerce dengeli alımına imkân sağlar. Devamlı kullanıldığı takdirde, gübre kullanımı ile ilgili problemlerin neden olduğu tüm besinsel dengesizlikleri önler.

• İçerdiği amonyum azotu ile özellikle soğuk geçen kış devresinde bitkiyi hareketli tutar. Potasyum ve magnezyum alımını artırır. Yaprakta klorofil artırarak fotosentezi destekler.

• Toprakta kaymak tabaka oluşumunu önler. Var olan kaymak tabakanın yumuşak ve kırılgan yapıda olmasını sağlayarak, açık tarlada tohumların sorunsuz çıkışını sağlar. Böylece çıkış sorunundan kaynaklanan tohum maliyetini ve zaman kaybını ortadan kaldırır.

• Toplam verimle birlikte, hububatta gluten ve yem bitkilerinde protein artışına imkân sağlar.

• Bitkilerde kılcal saçak (emici kök) oluşturur. Bitkilerin genç kalmasını sağlarken döllemeye bağlı kayıpları (takoz meyve oluşumunu) azaltır. Meyve büyütür ve ürünlerin pazar değerini artırır.

AGROFOL 650

Ambalaj • 1 lt’ lik plastik şişe • 6 lt’ lik plastik bidon • 10 lt’ lik plastik bidon • 20 lt’ plastik bidon

Karışabilirlik

AGROFOL 650, tarım ilaçları ve yaprak gübreleri ile karıştırılarak kullanılabilir.

Güçlü alkali veya güçlü asidik kimyasal bileşimlerle, mineral yağlarla karıştırmayınız. Pestisitlerle, kalsiyum ve bakır içeren ürünlerle ve karıştırmadan önce, ön karışım (kavanoz) testi yapınız. Karışımın fiziki görünümünde bozulma oluyorsa bu karışımı kullanmayınız.

Notlar

• Yaprak uygulamaları için günün serin saatlerini tercih ediniz.

• Orobanş mücadelesi; toprak üstü aksamını kurutmak, böylece tohum olgunlaştırmasını ve dökmesini engellemek için AGROFOL 650' yi su ile seyrelterek orobanş otunun üzerine püskürtünüz.

Dikkat!

AGROFOL 650' yi nitrik ya da fosforik asit ile asla karıştırmayınız.