Mobirise

search

AGROFOL N300

Azotlu Gübre Çözeltisi

Kökten ve Yapraktan Uygulanabilen Yüksek Safiyetli Sıvı Azot

AGROFOL N300, mineral azot formlarını yüksek oranda içeren sıvı bir gübredir. İçerdiği dengeli azot bileşenleriyle bitkilere nitrat, amonyak ve üre desteği sağlar. Tüm bitkiler için kökten ve yapraktan kullanılabilen yüksek etkinlikte bir üründür.

Ambalaj: 
• 1 lt'lik plastik şişe
• 6 lt'lik plastik bidon
• 10 lt'lik plastik bidon
• 20 lt'lik plastik bidon                                                                         

Biçimi: Sıvı

Uygulama: Kökten ve yapraktan

Etkinliği:
Entansif tarım yapılan alanlarda gübrelemede en büyük pay, azot içeren gübrelerin olmaktadır. Temelde azot, bitkiler tarafından nitrat (NO3-) ve amonyum (NH4+) iyonu formunda alınır. Bitki, düşük molekül yapısına sahipse organik azot bileşiklerini de alabildiği gibi, stomalardan çok az miktar da olsa amonyak (NH3) alabilir ve kök nodülleri aracılığıyla N2 fiksasyonu yapabilir. Azot, bitki köklerinden çoğunlukla nitrat formunda absorbe edilir. Amonyum toprak çözeltisinde nitrata göre daha az miktarda bulunur. Bu nedenle kontak değişim ve difüzyonla sınırlı miktarda alınabilir. Toprakta bulunan düşük molekül yapılı organik azot bileşikleri gibi üre ve benzer şekilde amonyak, bitki hücre membranlarından pasif (serbest) geçiş yapabilmektedir.

Kökten alınan azot, bitki bünyesinde inorganik olarak nitrat formundadır ve ksilem aracılığı ile genç dokulara taşınır. Amonyum ise kökte indirgenerek amin azotuna (R-NH2) dönüştürülür ve yağ asitleri ile bir araya gelerek amino asitleri ve amidleri oluşturmak suretiyle ksilemde genç dokulara taşınır. Nitrat, bitki hücre vakuollerinde hiçbir zararlı etki göstermeksizin depolanabilir ancak, amonyak ve amonyumun çok düşük konsantrasyonları bile toksik etkiye sahiptir. Kök bölgesinden indirgenerek (-NH2)’ye dönüştürülen azot, bitki bünyesinde taşınan azotun büyük bir kısmını ifade eder. Bitki genç yaprakları olgunluğa ulaşana kadar amino asitlerle beslenir. Olası azot noksanlığında yapraklarda proteinlerin parçalanmasıyla açığa çıkan amino asitler, floem üzerinden köklere ve genç dokulara taşınır. Bitki bünyesinde azotun inorganik formu olarak taşınan nitrat ise bitki depolama organlarında, yapraklarda, gövde sapı ve yaprak sapında bulunur.

Karışabilirlik
AGROFOL N300, tarım ilaçları ve yaprak gübreleri ile karıştırılarak kullanılabilir.

Güçlü alkali veya güçlü asidik kimyasal bileşimlerle, mineral yağlarla karıştırmayınız. Pestisitlerle, kalsiyum ve bakır içeren ürünlerle ve karıştırmadan önce, ön karışım (kavanoz) testi yapınız. Karışımın fiziki görünümünde bozulma oluyorsa bu karışımı kullanmayınız.                                                                        

• AGROFOL N300 bitkilere hem hızla alınabilen azotu tedarik eder hem de yavaş salınımla kademeli ve düzenli azot beslemesi sağlar. İçerdiği nitrat, vejetatif gelişimi hızlandırırken amonyum ve üre, bitkilere kademeli gelişim imkânı verir. Gelişimin başlangıcından itibaren hızlı ve mükemmel büyüme imkânı sağladığı gibi kuvvetli bir bitki formasyonu oluşturur.
• Bitkiler, yeşil aksamı ve gelişimin her süreci için (yaprak, gövde ve olgunlaşmamış meyve) yavaş salınımlı azota ihtiyaç duyar. Bu durum yeşil renkli dokular için daha belirgindir.
• AGROFOL N300 bitkide kuru madde üretimine ve ürün artışına imkân sağlar.
• Fotosentez için son derece önemli olan klorofili artırır.
• Hücresel bazda hücre metabolik olaylarının gerçekleştiği protoplazma oranını artırır.
• Bitki bünyesinde karbonhidrat-protein dengesini belirler.
• Kuvvetli azot noksanlığı gözlemleniyorsa AGROFOL N300 uygulamasının tekrarı gerekir. 

AGROFOL N300 L 20

Notlar
AGROFOL N300, AGROFOL 650 ile birlikte karıştırılarak uygulandığında, üretim sezonu boyunca bitkinin ihtiyaç duyacağı azotu kesintisiz sunar. Özellikle kumlu topraklarda MIXAMIN, AMINOFERT ve AMINOTON ile birlikte kullanıldığında toprakta azot tutulabilirliği artacağı ve kolayca yıkanıp uzaklaşmayacağı için benzersiz sonuçlar garanti eder.

Dikkat!  Bu ürün normal depolama koşullarında ve orijinal ambalajlarında +5˚C ile +35˚C arası ısılarda depolanmalıdır. Havalanma koşulları iyi, serin ve kuru yerde saklayınız. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız. 

Adres

Etiler Mahallesi
Evliya Çelebi Caddesi
Mirador İş Merkezi Sit. No:7/401
Muratpaşa/Antalya/TÜRKİYE