CALCIBOR

Çözeltide Boratlı Gübre (Borik Asit İçerikli)
Biçimi:

Sıvı

Uygulama:

Yapraktan Kökten

Ambalaj:

6Lt 1Lt’lik Bidon

CALCIBOR Çözeltide Boratlı Gübre (Borik Asit İçerikli)


Özellikleri

CALCIBOR, MILAGRO’ya patentli benzersiz molekül yapısıyla yüksek etkinlik garanti eden, özel bir üründür. Kimyasal molekül yapısına rağmen bitki bünyesinde organik davranışlıdır.


Etkinliği

Bor, hareketliliği ksilem içerisinde olan, bitki dokularında düşük iletimli (immobil) ve metabolik enerji gerektirmeksizin pasif yolla alınan bir bitki besin elementidir. Bitkinin büyümesi için mutlak gereklidir. Karbonhidratların metabolizmasında ve iletiminde protein, pektin (hücre cidarları) ve lipitlerin sentezinde önemli rolü vardır. Uygun gelişmeyi ve meristematik dokuların (kök uçları ve sürgünler) çabuk büyümesini garanti etmek için vazgeçilmezdir. Kalsiyum ile arasındaki sinerjinin sonucu olarak bor, bitki içerisinde iyi asimile olduğundan kalsiyumun hareketliliğini artırır. CALCIBOR’un patentli formülü, bor vasıtasıyla kalsiyum elementine de güçlü bir fizyolojik etkinlik vererek bitki dokularında daha iyi iletim ve daha iyi emilim sağlar. Bitkide kalsiyum isteğinin fazla olduğu apikal meristeme doğru kalsiyum hareketine izin verir. Kalsiyum gelişme için mutlak gerekli bir elementtir. Bitkisel dokuların büyümesinden, içeriğinden sorumludur ve doku geçirgenliğine yardımcı olur. Kötü hava koşulları kalsiyum alınımını ve emilimini azaltır. Bu ortamlarda bitkilerde kalsiyum noksanlığı görülebilir.

CALCIBOR, bor noksanlıklarının önlenmesi ve giderilmesi için çok etkili, çok hızlı bir üründür. Yapraktan ve kökten mükemmel sonuç verir. CALCIBOR uygulaması daha iyi polen verimi sonucu çiçek oluşumunu artırır, daha iyi meyve formasyonu ve sertliği, daha fazla şeker içeriği, çabuk büyüme ve sürgün uzunluğu sağlar.


Sonuçları

• CALCIBOR bitkide bor besin elementine bağlı noksanlığının giderilmesi ve önlenmesi için çok başarılı ve yüksek etkinliğe sahip bir üründür.
• Topraktan uygulaması sebzelerde mükemmel kök gelişimini garanti eder.
• Çevresel etmenlere karşı bitkiyi dirençli tutar.
• Çiçeklenmeyi ve polen kalitesini artırır.
• Meyve büyütür.
• Raf ömrü uzun, kaliteli, brix içeriği zengin ve parlak meyve teşekkülüne imkân sağlar.
• Meyveye mükemmel renk verir.
• Pancarda polar artırır.
• Bitkide terlemeyi (transpirasyon) düzenler.
• CALCIBOR'un AMINOFERT ile birlikte karıştırılarak uygulandığı meyve ağaçları ve sebzelerde döllenme kayıplar azalır. Bu karışım, bitkinin meyve ve tohum bağlamasını kolaylaştırır. Verim artırır.
• Radikal molekül yapısı ile bitki bünyesinde kalsiyum ve kalsiyum ile ilgili metabolik faaliyetleri destekler. Olumsuz iklim koşullarında bile bitkide kalsiyum aktivasyonu sağlar.


Bileşimi


Uygulama Şekli ve Dozaj


Karışabilirlik

Güçlü alkali veya güçlü asidik kimyasal bileşimlerle, oksidasyon maddeleriyle, mineral yağlarla, bakır içeren ürünlerle karıştırmayınız. Gübreler, pestisitler ve diğer kimyasallarla karıştırmadan önce, ön karışım (kavanoz) testi yapınız. Karışımın fiziksel görünümünde bozulma görülürse bu karışımı kullanmayınız.

MILAGRO ürünlerinden DIAFILLON, POLYPHOS, ALBAMIN ve ACTIVA-ROOT ile karıştırmayınız.


Notlar

CALCIBOR, AMINOFERT ile karıştırılarak kullanıldığında polen kalitesini artırır. Döllemeye bağlı kayıpları azaltarak meyve tutumuna yardımcı olur. Ayrıca MIXAMIN, AMINOTON ve METONIC ile karışımları vejetatif gelişimi en iyi hale getirir.

Bu ürün normal depolama koşullarında ve orijinal ambalajlarında +5˚C ile +35˚C arası ısılarda depolanmalıdır. Havalanma koşulları iyi, serin ve kuru yerde saklayınız. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.