PK Yaprak Gübresi

0.43.56

Özellikleri

%99' luk gübre içeriği ile sıradan gübrelerden çok farklı karakteristiğe sahip olan DIAFILLON, yüksek kalitesi ve eşsiz safiyetiyle fosfor ve potasyuma yüksek oranda ihtiyaç duyan bitkiler için özel olarak formüle edilmiştir. DIAFILLON benzersiz molekül yapısı ile inanılmaz bir çözünürlüğe sahiptir, soğuk suda bile çok hızlı erir.

Biçimi Suda çözünür granül

Uygulama Yapraktan

Etkinliği

DIAFILLON fosfor ve potasyum iyonlarının farklı bir moleküler yapıyla birlikte olduğu, dolgu maddesi içermeyen, çözünürlüğü ve safiyeti yüksek bir yaprak gübresidir. Bitkilere, yapraktan uygulanabilir bir sulu çözelti içinde var olabilecek en yüksek fosfor ve potasyum konsantrasyonunu tedarik eder. Yüksek oranda potasyum ve fosfora ihtiyaç duyan bitkiler ve fenolojik yetişme dönemleri için idealdir.

DIAFILLON bitkilere, hücre bölünmesinde ve yeni hücre formasyonunda gerekli olan fosforu sağlar. Bununla birlikte fosfor, fotosentez devamlılığı için çok önemli bir besin elementidir. DIAFILLON bitkiye tedarik ettiği fosfor ile enerji verir, karbonhidrat iletimini sağlar ve bitki bünyesinde üretilen şeker ve nişasta formasyonunu destekler. Üretilen şeker ve nişastanın önemli bir bölümü meyveye gönderilerek burada depo edilir.

DIAFILLON tarımsal ürünlerin tüm kalite unsurlarını geliştirerek pazar değerini artırır. Yüksek potasyum ile desteklediği bitkiler solgunluğa, hastalık stresi ve çevresel strese karşı dayanıklı hale gelir.

Sonuçları

DIAFILLON, tüm kültivasyon için vejetatif gelişim döneminin başlangıcında vejetatif/generatif gelişim oranını dengelemek suretiyle üretkenliği artırır.

• Sebze ve meyvelerin büyüklük, renk, tad ve dayanıklılık gibi kalite unsurlarını hızla geliştirerek olgunlaşmasını sağlar. Uygulandığı yüzeyleri ince ve bir film tabakası halinde kaplar. Oldukça parlak görünen bu ince tabaka, ürünlerin albenisini artırır.

• Süs bitkileri ve çiçeklerde dayanıklı çiçek sapı oluşumuna imkân sağlar. Çiçeklere parlak renk vererek pazar değerini artırır.

• Yaprağı yenilen sebzelerde yaprak kalınlığını artırır.

• Tarımsal ürünlerin nakliyeye ve ısıya karşı dayanıklılığını artırır. Raf ömrünü uzatır.

• Sebzelerde boğum aralarını kısaltır. Bitkiyi çiçek oluşumuna yönlendirir, çiçeklerin eş zamanlı açmasını sağlar ve kuvvetli çiçek yapısı için gerekli enerjiyi tedarik eder.

• Bitkide kök gelişimini artırarak dengeli bir tepe/kök gelişimi sağlar. Böylece bitkinin üretkenlik potansiyeli en iyi seviyede tutulur.

• Meyve ağaçlarında yeni sürgünleri baskılar. Meyve gözü oluşumunu teşvik eder ve var olan meyve gözlerini besler.

• Sera naylonu üzerine uygulandığında naylona zarar vermeksizin çiğ tutmasını engeller.

DIAFILLON

Ambalaj • 1 Kg' lık polietilen torba • 2 Kg' lık polietilen torba

Karışabilirlik

DIAFILLON bilinen pek çok pestisit ve organik bazlı gübre ile karışabilir özelliktedir. DIAFILLON' un üçlü karışımları (DIAFILLON + insektisit + fungusit) tavsiye edilmez. Güçlü alkali veya güçlü asidik kimyasal bileşimlerle ve mineral yağlarla karıştırmayınız. Polisülfür, kalsiyum ve bakır içeren bileşiklerle karıştırmayınız. İçeriğinden ya da karışabilirliğinden tereddüt ettiğiniz kimyasallarla ön karışım (kavanoz) testi yapınız. Karışımın fiziki görünümünde bozulma oluyorsa bu karışımı kullanmayınız

Notlar

DIAFILLON MIXAMIN, AMINOTON, METONIC ve ALBAMIN ile birlikte karıştırılıp kullanıldığında meyve büyümesini sağlama hususunda benzersiz sonuçlar garanti eder.

Dikkat!

Bu ürün normal depolama koşullarında ve orijinal ambalajlarında +5˚C ile +35˚C arası ısılarda depolanmalıdır. Havalanma koşulları iyi, serin ve kuru yerde saklayınız. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.