free html site templates

search

DIAFILLON56

PK Yaprak Gübresi

0.43.37 (tescil içeriği)

Sıradan gübrelerden çok farklı karakteristiğe sahip olan DIAFILLON56, yüksek kalitesi ve eşsiz safiyetiyle fosfor ve potasyuma yüksek oranda ihtiyaç duyan bitkiler için özel olarak formüle edilmiştir. DIAFILLON56 benzersiz molekül yapısı ile inanılmaz bir çözünürlüğe sahiptir. Kendi ağırlığının 1/3’ü oranındaki en soğuk suda bile mükemmelen çözünür.

Ambalaj: 
• 1 Kg'lık polietilen torba
• 2 Kg'lık polietilen torba

Biçimi: Suda çözünür mikro granül

Uygulama: Yapraktan ve topraktan

Etkinliği:
DIAFILLON56, fosfor ve potasyum iyonlarının farklı bir moleküler yapıyla birlikte olduğu, dolgu maddesi içermeyen, çözünürlüğü ve safiyeti çok yüksek bir yaprak gübresidir. Bitkilere, yapraktan ve topraktan uygulanabilir bir sulu çözelti içinde var olabilecek en yüksek fosfor ve potasyum konsantrasyonunu tedarik eder. Yüksek oranda potasyum ve fosfora ihtiyaç duyan bitkiler ve fenolojik yetişme dönemleri için idealdir.

DIAFILLON56 bitkilere, hücre bölünmesinde ve yeni hücre formasyonunda gerekli olan fosforu sağlar. Bununla birlikte fosfor, fotosentez devamlılığı için çok önemli bir besin elementidir. DIAFILLON56 bitkiye tedarik ettiği fosfor ile enerji verir, karbonhidrat iletimini sağlar ve bitki bünyesinde üretilen şeker ve nişasta formasyonunu destekler. Üretilen şeker ve nişastanın önemli bir bölümü meyveye gönderilerek burada depo edilir.

DIAFILLON56 tarımsal ürünlerin tüm kalite unsurlarını geliştirerek pazar değerini artırır. Tetra potasyum yapısına sahip molekülünden sağladığı yüksek potasyum desteğiyle bitkiler; solgunluğa, hastalık stresi ve çevresel strese karşı dayanıklı hale gelir.

Karışabilirlik
DIAFILLON bilinen pek çok pestisit ve organik bazlı gübre ile karışabilir özelliktedir. DIAFILLON'un üçlü karışımları (DIAFILLON + insektisit + fungusit) tavsiye edilmez. Güçlü alkali veya güçlü asidik kimyasal bileşimlerle ve mineral yağlarla karıştırmayınız. Polisülfür, kalsiyum ve bakır içeren bileşiklerle karıştırmayınız. İçeriğinden ya da karışabilirliğinden tereddüt ettiğiniz kimyasallarla ön karışım (kavanoz) testi yapınız. Karışımın fiziki görünümünde bozulma oluyorsa bu karışımı kullanmayınız.

DIAFILLON56, tüm kültivasyon için vejetatif gelişim döneminin başlangıcında vejetatif/generatif gelişim oranını dengelemek suretiyle üretkenliği artırır.
• %100 gübredir ve dolgu maddesi içermez.
• Sebze ve meyvelerin büyüklük, renk, tat ve dayanıklılık gibi kalite unsurlarını hızla geliştirerek olgunlaşmasını sağlar. Uygulandığı yüzeyleri ince ve bir film tabakası halinde kaplar. Oldukça parlak görünen bu ince tabaka, ürünlerin albenisini artırır.
• Süs bitkileri ve çiçeklerde dayanıklı çiçek sapı oluşumuna imkân sağlar. Çiçeklere parlak renk vererek pazar değerini artırır.
• Yaprağı yenilen sebzelerde yaprak kalınlığını artırır.
• Tarımsal ürünlerin nakliyeye ve ısıya karşı dayanıklılığını artırır. Raf ömrünü uzatır.
• Sebzelerde boğum aralarını kısaltır. Kontrolsüz vejetatif gelişimi frenler ve dengeler. Bitkiyi çiçek oluşumuna yönlendirir, çiçeklerin eş zamanlı açmasını sağlar ve kuvvetli çiçek yapısı için gerekli enerjiyi tedarik eder.
• Bitkide kök gelişimini artırarak dengeli bir tepe/kök gelişimi sağlar. Böylece bitkinin üretkenlik potansiyeli en iyi seviyede tutulur.
• Meyve ağaçlarında yeni sürgünleri baskılar. Meyve gözü oluşumunu teşvik eder ve var olan meyve gözlerini besler. 

diaffillon 56 kg 1 fronte

Notlar
DIAFILLON MIXAMIN, AMINOTON, METONIC ve ALBAMIN ile birlikte karıştırılıp kullanıldığında meyve büyümesini sağlama hususunda benzersiz sonuçlar garanti eder.

Dikkat!  Bu ürün normal depolama koşullarında ve orijinal ambalajlarında +5˚C ile +35˚C arası ısılarda depolanmalıdır. Havalanma koşulları iyi, serin ve kuru yerde saklayınız. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız. 

Adres

Etiler Mahallesi
Evliya Çelebi Caddesi
Mirador İş Merkezi Sit. No:7/401
Muratpaşa/Antalya/TÜRKİYE