FERTICAL

Kalsiyum Klorür Çözeltisi
Biçimi:

Sıvı

Uygulama:

Yapraktan

Ambalaj:

20Lt 10Lt’lik Bidon

FERTICAL Kalsiyum Klorür Çözeltisi


Özellikleri

FERTICAL yüksek safiyetli, kaliteli hammaddenin ileri üretim teknolojisiyle işlenmesi sonucunda üretilen sıvı bir gübredir. Kalsiyum kaynaklı noksanlıkları önler ve ortadan kaldırır. Hidroponik kültürler ve otsu-odunsu bitkiler için çok idealdir.


Etkinliği

FERTICAL kalsiyum klorür bazlı, safiyeti ve alınabilirliği çok yüksek bir gübredir. Kalsiyum bitki gelişimi için mutlak gerekli bir elementtir. İkincil bitki besin maddesi olarak bitkilerin yüksek miktarda ihtiyaç duyduğu kalsiyum, hücre duvarlarının seçici geçirgenliğinden, hücre uzamasından, bitki bünyesinde bulunan organik asitlerin düzenlenmesi fonksiyonundan ve sebzelerde de dokuların sağlamlığından sorumludur.

Apikal meristem dokularda yüksek oranda kalsiyuma ihtiyaç vardır. Sürgün uçları, kök uç noktalarının gelişimi için mutlak gerekli olan kalsiyum, büyüme noktalarının sert ve kırılgan bir yapıdan uzak olmasını sağlayarak hücre duvarlarının uzama, esneme ve genişlemesine imkan sağlar.

Kalsiyum, bitki hücrelerinden madde çıkışını kontrol eden elementtir ve bu yolla bitkileri don zararına karşı korur. Bitkilerde çeşitli enzimatik ve hormonal süreçlere katılır, enzim aktivitesini artırır. Bitki besin elementlerinin alımında gerçekleşen metabolik görevlere katılır, hücrelerde anyon-katyon dengesini sağlar. Stomaların işlevselliğini kontrol eder. Bitkiyi kuraklık ve su stresine karşı dirençli kılar. Kuru, tuzlu, düşük sıcaklığa sahip, sıkışmış ve yüksek potasyum içerikli topraklarda kalsiyum bitkilerce düşük oranlarda absorbe edilir ve bu tür topraklarda yetişen kültivasyonda kalsiyum eksiklikleri gözlemlenir. Kalsiyum, meyvelerin kabuk yapısının dayanıklılığını artırarak raf ömrünü uzatır.

Klor, mangan ile birlikte fotosentezin ışık tepkimesi evresinde su moleküllerinin parçalanmasında görev alır. Bitki yapraklarında bulunan gözeneklerin açılıp kapanmasını sağlayan stoma hücrelerini ve dolaylı yoldan fotosentezi etkiler. Hücre zarından anyon ve katyon geçişini sağlayan ATPaz aktivasyonunu sağlar. Osmotik basıncı düzenler bitkiyi kurağa karşı dirençli kılar. Karbonhidrat metabolizmasında görevlidir.


Sonuçları

• Köklenmeden başlayarak vejetatif gelişim sürecinin sonuna kadar sağlıklı bitki gelişimi sağlar. Bitkide dengeli bir tepe/kök oranına imkân tanır.
• Kalsiyum, hücre duvarının sağlamlığından sorumlu elementtir. FERTICAL bitkiye kalsiyum tedarik ederek bitki direncini artırır.
• FERTICAL, bitkinin yaşamsal fonksiyonlarının sağlanması ve devamlığını mümkün kılar.
• Çiçek tutumundan, ilk meyve bağlamaya ve nihayet hasada kadar kalite, renk, tad, meyve iriliği gibi tüm kalite unsurlarını mükemmelen geliştirir. Ürünlerin nakliyeye dayanıklılığını ve depo-raf ömrünü uzatır.


Bileşimi


Uygulama Şekli ve Dozaj


Karışabilirlik

Güçlü alkali veya güçlü asidik kimyasallar hariç, çoğu tarım ilaçları veya pestisitlerle karıştırılarak kullanılabilir. PROMET Cu ve polisülfür içeren MILAGRO ürünleri ile karıştırılabilir. İlaç karışımlarında tanka önce FERTICAL konması tavsiye edilir. İçeriğinden emin olmadığınız pestisitlerle, mineral yağlarla ve bakır içeren ürünlerle ve karıştırmadan önce, ön karışım (kavanoz) testi yapınız. Karışımın fiziki görünümünde bozulma oluyorsa bu karışımı kullanmayınız. MILAGRO ürünlerinden DIAFILLON, POLYPHOS, ALBAMIN ve ACTIVA-ROOT ile karıştırmayınız.


Notlar

FERTICAL’in MIXAMIN, AMINOTON, METONIC veya AMINOFERT ile karıştırılması ürün etkinliğini maksimum düzeye ulaştırır. Bununla birlikte KODEFOL ya da NUTRIGOLD Serilerinden herhangi biri ile yapılacak karışıma düşük oranda azot ilave edilmesi önemle tavsiye edilir.

Bu ürün normal depolama koşullarında ve orijinal ambalajlarında +5˚C ile +35˚C arası ısılarda depolanmalıdır. Havalanma koşulları iyi, serin ve kuru yerde saklayınız. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.