http://tektar.com.tr/yonetici/ckfinder/userfiles/images/Omri.gifÖzellikleri: FulvexTM polikarboksilik aromatik asit olup, endüstriyel şelatlayıcı özelliğe sahiptir. Organik hammaddenin organik prosesle işlenmesi sonucu üretilmektedir. Organik üretim süreci ve hammadde, Amerikan Organik Materyal Araştırma Enstitüsü tarafından verilen OMRI Sertifikası ile tescil edilmiştir. FulvexTM hiçbir kimyasal içerik barındırmaz, pür (saf) bir materyaldir.

 


 

Biçimi: Sıvı

 

Bileşimi:

 

 

 

Yoğunluk g/l

 

 

 

% w/w

pH

3,7,8-trihidroxi-3-metil-10-oxo-1,4-dihidropirano[4,3-b] Ciclohexil-9-carboxilic acid

3,55 g/L

1010

 3.2

 

 

 

 


Etkinliği ve Sonuçları:

 

http://tektar.com.tr/yonetici/ckfinder/userfiles/images/tble.gifFulvexTM canlı sağlığını tehdit eden hiçbir unsur barındırmaz.

 

İçerdiği 72 adet iyonik mineral ile FulvexTM, tüm canlılar için yaşamının devamlığını sağlayan metabolik fonksiyonları aktive eder ve destekler. 

Çok yüksek biyo-aktiviteye sahiptir.

Yüksek asit ya da bazik her türlü pH koşulunda işlevseldir. Ortamın fiziksel ya da kimyasal yapısı  FulvexTM aktivitesini etkilemez.

 

 

http://tektar.com.tr/yonetici/ckfinder/userfiles/images/min.gifTüm iyonik minerallerin şelatlayıcısıdır. Hücre duvarlarına iyon taşır ve konumlandırır. 

FulvexTM molekülü 60’ dan fazla metal iyonunu ve iz elementleri taşıyabilir. Kolloid adı verilen iyon gruplarını veya bağımsız iyonları taşıyabilir. Kendi ağırlığının 3 kat fazlası demir (Fe) molekülünü taşıyabilir. Özellikle demir, fosfor ve kalsiyum iyonları ile güçlü bağ yapar.

FulvexTM  ile birlikte uygulanan besin elementleri ve pestisitlerin etkinliği 4 kat artar.

FulvexTM molekülü iyonları bağlar, onları bitki hücresinin duvarına taşıyıp, serbest bırakır. Hücre duvarından geçişi artırmak için membran hassasiyetini artıran maddeler salar.

Pestisitleri, besin maddelerine benzer şekilde pek çok bileşiklere bağlar ve onları daha etkin hale getirir.

FulvexTM çok yüksek katyon değiştirme kapasitesine sahiptir. KDK= + 1000 meq/gr

Katyon Değişim Kapasitesi toprakta verimliliğin bir göstergesidir.

Fiziksel tanımıyla negatif elektrik yüklü toprak kolloidleri tarafından tutulabilir katyonların (pozitif elektrik yüklü iyonlar) toplamıdır.

Ca++, Mg++, K+,
 NH4+ (Makro)

Zn+, Fe++, Mn+, Cu+ (Mikro)


Fulvex
TM doğadaki bilinen en etkin antioksidandır.

Molekülü küçük bir elektrik akımı taşır ve pozitif (+) ile negatif (-) şarjları olan küçük bir batarya gibi iş görür.

Hücreleri dengesiz bulunca zarar görmüş hücreleri onarmak için şarj verir.

Hücresel bazda oksijen ile yanan bileşiklerden ortaya çıkan radikaller FulvexTM molekülü tarafından etkisiz hale getirilip nötrleştirilir.

Toprakta FulvexTM, metal bileşimlerin parçalanmasına yardım ederek serbest mineral iyon oluşumunu teşvik eder. Serbest iyonlar çabucak FulvexTM  molekülüne bağlanır. Mineral iyon şimdi BİYOAKTİF’ tir. Böylece bitki hücrelerine hızla taşınmaya ve hücre membranından geçmeye hazırdır.

FulvexTM  düşük molekül ağırlığına (-670) ve çok yüksek şelatlama gücüne sahiptir.

Moleküllerin çözeltide kalmalarına olanak sağlar. FulvexTM ‘in düşük molekül ağırlığı nedeniyle besinlerin, hareketliliği ve nüfuz etme hızı artar. Bu durum radyoaktif demir ve fosforlu izotoplarla yapılan deneylerde gösterilmiştir.

Fasulye bitkisine kökten uygulanan şelatlı demirin 
FulvexTM  ile karıştırıldıktan sonraki etkinliği uygulamadan birkaç saat sonra yapraklarda açıkça görülmektedir.

 FulvexTM ’in etkinliği çok yüksektir. Avokado üzerine yapılan bir çalışmada, Amerika’ da iyi bilinen şelatlı potasyum karşısında, 
FulvexTM + Potasyum karışımı, yapraktan uygulanarak karşılaştırılmıştır.

http://tektar.com.tr/yonetici/ckfinder/userfiles/images/o2.gifUygulama öncesi avokado yaprak, kabuk ve meyvesinde potasyum içeriği saptanmış ve uygulamalar sonunda oranların ne ölçüde değiştiği belirlenmiştir.

FulvexTM molekülü %50’ den fazla oksijendir.


Oksijen bitkilerde fotosentezin gerekli bir bileşenidir.


FulvexTM bulutlu koşullarda bile fotosenteze yardımcı olur.

                                                                                   

Bitki bünyesinde üretilen karbonhidratların metabolizmasını değiştirir.

 

FulvexTM bitki hücresinde şekerlerin çözünmesine ve depolanmasına olanak veren bir durum yaratır. Hücre duvarlarında osmotik basıncı artıran çözünebilir şekerin bitkide toplanmasına yardım eder. Böylece bitkinin solgunluğa karşı ayakta kalmasını sağlar.

 

Yüksek düzeyde çözünebilen şekerlerle yüklü hücreler solgunluğa ve yüksek streslere direnci artırır. Bitki hücresi içerisindeki şeker arttığında olumsuz hava koşullarında bitkiyi solmaktan alıkoyacak osmotik basıncı oluşur ve ürünün raf ömrünü uzar.

FulvexTM ;

§  Bitki besinlerinin iletilmesini sağlar.

§  Çevresel stresi azaltır.

§  Solgunluğun azalmasını sağlar.

§  Toprakta mikroorganizma faaliyetini artırır.

§  Toprak mineralleri ile etkileşim halindedir.

§  Herbisit (ot ilaçlarının) etkisini hızlandırır.

§  Topraktaki toksinleri elemine eder.

§  Toprakta önemli miktardaki minerali çözüp, çözünmüş minerallerle karmaşık bağlantılara girebilir.

§  Normal salınım koşullarına karşılık, ürenin etkinliğini 80 güne kadar uzatır.

§  Sağladığı yüksek çözünürlükle bitkilerce potasyum, silisyum, fosfor ve demirin depolanmasına imkân verir.

HumegaTM Boron; eşsiz aktif içeriği ile toprakta mikroorganizma faaliyetini artırır ve Streptomisin, Teramisin ve Penisilin gibi doğal antibiyotikler bitki kalıntılarının aktinomisetlerce ayrıştırılması sonucu üretilir.

FulvexTM ve diğer fenolik maddeler böyle antibiyotiklerin bitki içerisine alınmasını ve taşınmasını (iletilmesini) artırırlar.

http://tektar.com.tr/yonetici/ckfinder/userfiles/images/lblk.gif FulvexTM 'in organik ve inorganik gübre ile karışımları besin elementlerinin doğrudan hücredeki metobolik alanlara taşınmasına (iletilmesine) yardım eder.

Bu durum genel olarak, kimyasal gübre kullanımının %25 - %30 civarında azalması anlamına gelir.

http://tektar.com.tr/yonetici/ckfinder/userfiles/images/otilac%C4%B1.gifFulvexTM  kontakt veya sistemik ot ilaçlarının etkinlik süresinin uzaması ve hızlanması için kullanılır.

Herbisit kullanımında en az veya %25 oranında azaltma yapılması önerilir.

http://tektar.com.tr/yonetici/ckfinder/userfiles/images/bio.gifFulvexTM zehirli kirleticilerin ayrışmasını katalize eden yaşamsal polielektrolitler içerir ve bunlar sulu çözeltilerde ve topraklardaki ağır metalleri temizler.

FulvexTMHumegaTM Boron ile birlikte kullanıldığında tuzluluk ve ağır metal kirliliğinden dolayı tarımsal üretim yapılamayacak nitelikteki bir araziyi 8 ay içinde yetiştiricilik yapılabilir hale getirir.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Uygulama Şekli ve Dozaj:  FulvexTM, uygulamada kullanılacak kimyasalların toplam dozunun 1/10’ u oranında kullanılır. Örnek: 100 lt suda yapılacak karışım için toplam 500 gr kimyasal kullanılacaksa karışımdan önce tanka 50 ml FulvexTM ilave edilir.

 

Kullanım Talimatı: Kullanmadan önce iyice çalkalayınız. Kimyasal maddelerle karıştırmak istediğinizde lütfen şu sıralamaya uyunuz; Su,  FulvexTM,  Kimyasal Madde.

 

Ambalaj:       *1 ltlik plastik şişe,

*4 ltlik plastik bidon,

*9.5 ltlik plastik bidon

Karışabilirlik: FulvexTM pek çok kimyasal madde ile karıştırılabilir. Fiziksel karışım uyumundan emin olmak için kavanoz testi yapınız.