NPK Mikro Kristal Yaprak Gübreleri

KODEFOL 510 - KODEFOL 600 - KODEFOL 680 - KODEFOL 710

Özellikleri

KODEFOL Serileri 4 farklı formülasyonda değişmeyen mikro element içeriğine sahip, kaliteli hammaddeler kullanılarak üretilmiş, mikro kristal yapılı, suda kolayca eriyip tamamen çözünebilen yaprak gübreleridir. KODEFOL Yaprak Gübre Serileri, MILAGRO' nun özel olarak geliştirdiği organik kompleks ile tam şelatlıdır. Safiyeti yüksek bileşimleri, bitki gelişimini destekleyen özel içerikle desteklenmiştir.

Biçimi Mikro kristal toz

Uygulama Yapraktan

Etkinliği

KODEFOL Yaprak Gübreleri, bitkilerin besinsel gereksinimlerini hızlı ve etkin bir şekilde temin etmek üzere geliştirilmişlerdir. Vejetatif ve generatif gelişimi bir birliktelik ve düzen içinde götürerek tepe/kök oranını en iyi seviyede tutmayı garanti etmek, ürünün verim ve kalitesini artırmak için özel olarak üretilmişlerdir. KODEFOL Serileri, besin elementlerinin köklerce yeterince alınamadığı kimyasal ve fiziksel yapısı iyi olmayan yetiştirme ortamları, sıcaklık, geçirgenlik ve havalanma koşulları bakımından problemli sera veya açık arazi koşulları, bitki köklerinin sağlıklı olmadığı ortamlar ve kuraklıktan uzun süreler etkilenmiş, stres altındaki bitkiler için önemle tavsiye edilir. Pek çok gübre ve pestisitle sorunsuz şekilde karıştırılarak her türlü ilaçlama aleti ile kullanılabilir.

KODEFOL Yaprak Gübreleri ileri üretim teknolojisi kullanılarak, yüksek kaliteye sahip seçilmiş hammaddelerden üretilmiş olup biüre, klor, sodyum ve kalsiyum karbonatın (kireç) çözünemez bileşiklerini içermez. Dört farklı formülasyonunda değişmeyen ve yüksek mikro element oranlarına sahiptir. Sert ve soğuk sularda kolayca çözünür. KODEFOL Serileri, MILAGRO’ nun özel olarak geliştirdiği organik kompleks ve destekleyici katkı maddeleri ile yaprak uygulamalarından en iyi sonucu almak üzere, özel olarak tasarlanarak formüle edilmiştir. Asit karakterli kimyasal yapısı ile sulu çözeltilerinde suyun pH' sını ayarlar. Böylece pestisitlerle karıştırıldığı sulu çözeltilerde pestisit etkinliğini artırır. İçerdiği organik şelat kompleksi, pozitif yüklü iyonların yaprak yüzeyinde tutulmasını önler ve besin maddelerinin bitki stomalarından geçişini kolaylaştırır. Sahip olduğu olağanüstü tamponlama özelliği sayesinde çok sert sularda bile bitki besin elementlerinin alınabilirliğini en üst seviyede tutarak yüksek etkinlik gösterir.

KODEFOL Yaprak Gübreleri tüm bitkilerin farklı gelişim dönemleri için gereken farklı besin maddesi ihtiyaçlarını, geniş bir seçenek sunarak karşılar. Besin elementlerinin noksanlıklarını giderdiği gibi dengesizliğini de önler.

Sonuçları

KODEFOL 600 - 20.20.20

KODEFOL 600 azot, fosfor ve potasyumu eşit oranlarda içeren, çok amaçlı bir yaprak gübresidir. Bitki gelişim ve üretim sürecinin her aşamasında gerek bitki gelişimine büyük ivme kazandırmak, gerekse verimi artırmak için kullanılabilir. Gelişimin erken safhalarında vejetatif ve generatif gelişimi, denge unsuru içinde mükemmelen destekler. Üretim aşamasında, ürünün verim ve kalitesinde artış sağlar. Zayıf kalmış bitkileri kuvvetlendirmek için oldukça idealdir.

KODEFOL 510 - 35.06.10

KODEFOL 510 azot ağırlıklı formülasyona sahiptir. Besleyici etkinliği ile tüm bitkilerin özellikle vejetatif gelişim döneminde en büyük yardımcısıdır. Bitki gelişiminin erken döneminde gerek vejetatif aksamı harekete geçirerek hızlı bir büyüme etkisi yaratmak, gerekse ilerleyen periyotta meyve geliştirmek için kullanılan KODEFOL 510, yaprağı tüketilen sebzelerden çime kadar geniş bir kültivasyonda güvenle kullanılır. Don, dolu, kuraklık, aşırı yağmur gibi afetlerden sonra görülen duraklama devrelerin atlatılması için önemle tavsiye edilir.

KODEFOL 680 - 11.35.22

KODEFOL 680 fosfor ağırlıklı olarak formüle edilmiş olup, yüksek oranda fosfor ve potasyuma ihtiyaç duyan bitkiler için ideal bir yaprak gübresidir. Fosfor özellikle bitki gelişiminin erken döneminde ihtiyaç duyulan ve bitkilerce depo edilen bir besin maddesi iken, potasyum ise gelişimin hemen her döneminde bitkilerin ihtiyaç duyduğu, fazlalığında lüks tüketilen bir besin elementidir. Bu nedenle KODEFOL 680 genç bitkiler için oldukça ideal bir gübredir. Şaşırtmadan sonra tomurcuk oluşumuna kadar çiçeklenmeyi artırmak, eş zamanlı çiçeklenme sağlamak, kuvvetli çiçek yapısı için gereken enerjiyi tedarik etmek ve bitki büyümesini hızlandırmak için kullanılması önemle tavsiye edilir. Meyve ağaçlarının hasad sonrasında toparlanması, besinsel noksanlığa bağlı yorgunluğun ortadan kaldırılması için oldukça idealdir. Ayrıca KODEFOL 680 meyve tutumu, olgunlaşması, meyve büyüklüğü, renk ve tat artışını garanti ederek ürünün pazar değerini artırır.

KODEFOL 710 - 11.06.44

Yüksek oranda potasyum içeren KODEFOL 710’ un, meyve tutmuş bitkilerde ve üretim devresinde kullanılması önemle tavsiye edilir. Meyvenin rengini, şeker içeriğini ve dayanıklılığını artırarak daha kaliteli, sağlıklı ve lezzetli olmasını sağlar. Süs bitkilerine ve çiçeklere parlaklık verir. Böylece ürünlerin pazar kalitesini ve değerini artırır. Meyve dokularının sertleşmesini sağlayarak, nakliyeye dayanıklı ve raf ömrü uzun ürüne imkân verir. Ayrıca bitki dokularını kuvvetlendirerek, bitki özsuyunda çözünmüş madde miktarını artırdığından bitkileri solgunluğa, hastalık stresine ve olumsuz iklim koşullarına karşı daha dirençli kılar.

KODEFOL

KODEFOL

Ambalaj • 1 Kg' lık polietilen torba • 2 Kg' lık polietilen torba

Karışabilirlik

Güçlü alkali veya güçlü asidik kimyasal bileşimlerle ve mineral yağlarla karıştırmayınız. Polisülfür, kalsiyum ve bakır içeren bileşiklerle karışım yapmadan önce, ön karışım (kavanoz) testi yapınız. Karışımın fiziki görünümünde bozulma oluyorsa bu karışımı kullanmayınız.

Notlar

KODEFOL Serilerinin etkinliği, ALBAMIN, METONIC, MIXAMIN ve AMINOFERT ile karıştırılırsa daha da artar.

Dikkat!

Bu ürün normal depolama koşullarında ve orijinal ambalajlarında +5˚C ile +35˚C arası ısılarda depolanmalıdır. Havalanma koşulları iyi, serin ve kuru yerde saklayınız. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.