MICROMIX

Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı
Biçimi:

Mikro Kristal Toz

Uygulama:

Kökten ve Yapraktan

Ambalaj:

1Kg'lık Polietilen Torba

MICROMIX Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı


Özellikleri

MICROMIX, mikrobesin elementlerinin noksanlıklarını gidermek ve önlemek için formüle edilmiş yüksek çözünürlüğe sahip, klor içermeyen özel bir gübredir. Tüm mikro elementlerin EDTA ile demirin EDTA + DTPA ile şelatlı olduğu ve özel katkı maddeleri ile kuvvetlendirilmiştir.Etkinliği

MICROMIX, içerdiği mikrobesin elementlerinin şelat özellikleri ve oranlarının yüksek olması nedeniyle yaprak ve toprak uygulamaları için ideal ve organik tarım onaylı bir üründür. Yabancı bileşikler ve klor içermez. Düşük dozda yüksek etkinliğe sahiptir. Bitkilerde gözlemlenen mikrobesin noksanlıkları veya aynı nedenden meydana gelen dengesizlik hallerinde, ortaya çıkan sorunları önler ve onarır (göz atrofisi, kuruma, yaprak dökümü, bodurlaşma, kloroz, meyve koçanında mantarlaşma, yaprak ölümü v.s.). Mikrobesin elementlerinden biri veya birkaçının noksanlığının zor teşhis edildiği durumlar için önemle tavsiye edilir. Noksanlığın ilk belirtileriyle birlikte uygulanmaya başlanır ve emareler yok olana kadar tekrarlanır. Besleme için uygulamaya, vejetatif gelişim başlangıcından itibaren başlanmalıdır. MICROMIX’ in içerdiği demir, EDTA ve DTPA ile çift şelatlıdır. EDTA ve DTPA’ nın etkinliğini belirleyen stabilite direnci pek çok faktörden etkilenir.

Örneğin, ilaçlama suyunun sertliği EDTA ve DTPA stabilitesini önemli derecede etkiler. DTPA, yumuşak ve sert sularda EDTA' ya göre daha stabildir. Toprakta ve sulama suyunda pH yükseldikçe EDTA stabilitesini hızla kaybetmektedir. DTPA şelatı foto-bozunmaya (güneş ışığı kaynaklı kızılötesi radyasyon, görünür ışık ve ultraviyole gibi foton ışıklarının moleküller arası bağları parçalaması durumu) EDTA' ya göre daha dirençlidir.

Çift şelat ajanı ile MICROMIX, her türlü toprak koşullarında ve farklı iklimsel şartlarda en iyi sonuçları verir. İçerdiği özel katkı maddeleriyle bitkilerde kök gelişimine yardımcı olurken bazı fitohormonların bitki bünyesinde üretimini kolaylaştırır. Yaprak uygulamalarında, mikrobesin elementleri içeren gübrelerin etkinliğini azaltan foto-bozunma sürecinden etkilenmez.


Sonuçları

• MICROMIX’in yüksek oranlı mükemmel bileşimi, mikrobesin noksanlıklarını ve buna bağlı klorozları tamamen ortadan kaldırır. Bitkide klorofili artırarak fotosentezi geliştirir.
• Mikrobesin elementlerinin bitki sağlığı, gelişimi, verimliliği ve ürün kalitesi üzerine olan etkileri dikkate alındığında MICROMIX, tüm bu faktörleri en iyi seviyeye getirir.
• Özellikle vejetatif gelişimin başlangıcından itibaren kullanılması önemle tavsiye edilir. Tüm bitkiler için düşük dozajda mükemmel sonuçları garanti eder.
• İçerdiği özel katkı maddesiyle her türlü ortam için alınabilirliği çok yüksektir. Toprak ve yapraktan uygulamalarda çok iyi neticeler verir, çift şelat ajanı ile bitkinin demirden en iyi şekilde faydalanmasına imkân tanır.


Bileşimi


Uygulama Şekli ve Dozaj


Karışabilirlik

Güçlü alkali veya asidik kimyasal bileşimlerle ve mineral yağlarla karıştırmayınız. Fosfor, polisülfür, kalsiyum ve bakır içeren bileşiklerle karışım yapmadan önce, ön karışım (kavanoz) testi yapınız. Karışımın fiziki görünümünde bozulma oluyorsa bu karışımı kullanmayınız.


Notlar

MICROMIX, AGROFOL 650 ile birlikte karıştırılarak uygulandığında meyveye renk verir. Ayrıca MIXAMIN, AMINOFERT, ALBAMIN, METONIC ve AMINOTON ile birlikte kullanıldığında en iyi sonuçları garanti eder. KODEFOL, NUTRIGOLD ve NUTRISTAR Serileri ile karışımı önemle tavsiye edilir.

Bu ürün normal depolama koşullarında ve orijinal ambalajlarında +5˚C ile +35˚C arası ısılarda depolanmalıdır. Havalanma koşulları iyi, serin ve kuru yerde saklayınız. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.