Damlama Gübreleri
NUTRIGOLD
NUTRIGOLD Serileri NUTRIGOLD SerileriNUTRIGOLD Damlama Gübreleri, yüksek kaliteye sahip seçilmiş hammaddelerden ileri teknoloji kullanılarak üretilmektedir. Mikro kristal toz yapıda, sert sularda kolayca eriyebilen ve tortu bırakmaksızın tamamen çözünebilen damlama sulama gübreleridir.
Ürünü İncele
NUTRISTAR
NUTRISTAR Serileri NUTRISTAR SerileriNUTRISTAR Serileri kaliteli hammaddeler kullanılarak, ileri teknolojiyle üretilmektedir. Mikro kristal toz yapıya sahiptir. Soğuk suda kolayca eriyebilen ve tortu bırakmaksızın tamamen çözünebilen damlama sulama gübreleridir.
Ürünü İncele
Sıvı Gübreler
AGROFOL 650
AGROFOL 650 AGROFOL 650AGROFOL 650 amonyum tiyosülfat içeren, safiyeti ve etkinliği çok yüksek bir gübredir. Tüm bitkiler için, üretim periyodu boyunca farklı amaç ve hedefler doğrultusunda en iyi sonucu verir.
Ürünü İncele
AGROFOL 420S
AGROFOL 420S AGROFOL 420SAGROFOL 420s potasyum tiyosülfat içeren, safiyeti ve etkinliği çok yüksek bir gübredir. Kaliteli hammaddenin MILAGRO' nun ileri teknolojisiyle işlenmesi sonucu üretilen AGROFOL 420s, mükemmel bir potasyum ve kükürt kaynağı.
Ürünü İncele
AGROFOL N300
AGROFOL N300 AGROFOL N300AGROFOL N300, mineral azot formlarını yüksek oranda içeren sıvı bir gübredir. İçerdiği dengeli azot bileşenleriyle bitkilere nitrat, amonyak ve üre desteği sağlar. Tüm bitkiler için kökten ve yapraktan kullanılabilen yüksek etkinlikte bir üründür.
Ürünü İncele
POLYPHOS
POLYPHOS POLYPHOSPOLYPHOS, polimer yapıda amonyum ve fosfor içeren kontrollü salınım özelliğine sahip sıvı bir gübredir. POLYPHOS' un özel fosforu, fosfatların farklı düzeylerdeki polimerizasyonu ile elde edilmiştir.
Ürünü İncele
Yaprak Gübreleri
KODEFOL
KODEFOL KODEFOLKODEFOL Serileri 4 farklı formülasyonda değişmeyen mikro element içeriğine sahip, kaliteli hammaddeler kullanılarak üretilmiş, mikro kristal yapılı, suda kolayca eriyip tamamen çözünebilen yaprak gübreleridir.
Ürünü İncele
DIAFILLON
DIAFILLON DIAFILLON%99' luk gübre içeriği ile sıradan gübrelerden çok farklı karakteristiğe sahip olan DIAFILLON, yüksek kalitesi ve eşsiz safiyetiyle fosfor ve potasyuma yüksek oranda ihtiyaç duyan bitkiler için özel olarak formüle edilmiştir.
Ürünü İncele
İKİNCİL MAKRO BESİNLER
CALCIBOR
CALCIBOR CALCIBORCALCIBOR, MILAGRO’ ya patentli benzersiz molekül yapısıyla yüksek etkinlik garanti eden özel bir üründür. Ürünü İncele
APICAL
APICAL APICALAPICAL azot ve kalsiyumun dengeli oranlarını içeren, kalite ve safiyeti oldukça yüksek sıvı bir gübredir.
Özellikle yapraktan uygulamalar için ideal bir üründür.
Ürünü İncele
TOPCAL
TOPCAL TOPCALTOPCAL optimum oranlarda kalsiyum ve bor içeren, yapraktan uygulamalar için ideal, sıvı bir gübredir. Kalsiyum, doku cidarı için gerekli olup diğer elementlerin iletimi ve tutunmasını sağlar.
Ürünü İncele
FERTICAL
FERTICAL FERTICALFERTICAL yüksek safiyetli, kaliteli hammaddenin ileri üretim teknolojisiyle işlenmesi sonucunda üretilen sıvı bir gübredir. Kalsiyum kaynaklı noksanlıkları önler ve ortadan kaldırır.
Ürünü İncele
NITROCALCIO
NITROCALCIO NITROCALCIONITROCALCIO kalsiyum ve azot içeren, yüksek safiyetli, klorsuz ve sülfatsız düşük tuzluluğa sahip sıvı bir gübre olup, yapraktan uygulamalar için ideal bir üründür.
Ürünü İncele
MİKROBESİNLER
MICROMIX
MICROMIX MICROMIXMICROMIX, mikrobesin elementlerinin noksanlıklarını gidermek ve önlemek için formüle edilmiş yüksek çözünürlüğe sahip, klor içermeyen özel bir gübredir.
Ürünü İncele
AGRUMIN TT
AGRUMIN TT AGRUMIN TTAGRUMIN TT makro ve mikro element noksanlıklarını gidermek için özel olarak tasarlanmış, mikro kristal toz yapıda bir gübredir.
Ürünü İncele
PROMET Cu
PROMET Cu PROMET CuPROMET Cu sahip olduğu küçük iyon çaplı molekül yapısıyla, bitkilerin bakır gereksinimini mükemmelen karşılayan ve bakır noksanlığının neden olduğu fizyolojik sorunları ortadan kolayca kaldıran çok etkili bir üründür.
Ürünü İncele
PROMET Zn
PROMET Zn PROMET ZnPROMET Zn sahip olduğu küçük iyon çaplı molekül yapısıyla, bitkinin çinko ihtiyacını karşılayan, çinko noksanlığında bitkide meydana gelen fizyolojik sorunları gideren ve önleyen aynı zamanda birçok enzim sisteminin çalışmasını sağlayan sıvı bir gübredir.
Ürünü İncele
PRO Zn25
PRO Zn25 PRO Zn25PRO Zn25 karışabilirliği ve çözünürlüğü yüksek, fitotoksik olmayan bir çinko gübresidir. Çinkoya bağlı noksanlıkları her türlü olumsuz koşulda yüksek alınabilirliği sayesinde önleyip giderebilen, toprak ve yaprak uygulamaları için oldukça ideal bir üründür.
Ürünü İncele
PRO Mn20
PRO Mn20 PRO Mn20PRO Mn20 karışabilirliği ve çözünürlüğü yüksek, fitotoksik olmayan bir mangan gübresidir. Mangan noksanlıklarını her türlü olumsuz koşulda yüksek alınabilirliği sayesinde önleyip giderebilen, toprak ve yaprak uygulamaları için oldukça ideal bir üründür.
Ürünü İncele
SPESİFİKLER
ACTIVEFOL N
ACTIVEFOL N ACTIVEFOL NACTIVEFOL-N üre azotu içeren, yüksek kaliteli, sıvı bazlı bir gübredir Özellikle yapraktan uygulamalar için geliştirilmiş, safiyeti yüksek bir üründür. Bitkiler üzerindeki başlıca işlevleri; yeşil aksam gelişimini tetiklemek...
Ürünü İncele
STIMCROP L
STIMCROP L STIMCROP LSTIMCROP-L, soğuk kuzey denizlerinden çıkarılan deniz yosunu ve tamamen seçilmiş bitkisel ekstrelerin karışımından elde edilmiş sıvı bir gübredir. Bitkilere canlılık verir ve yeşil aksamın hızla gelişmesini sağlar.
Ürünü İncele
KALEX
KALEX KALEXKALEX yüksek safiyete sahip, kaliteli hammaddelerden ileri üretim teknolojisi kullanılarak üretilen özel bir gübredir. Yüksek miktarda potasyum ihtiva eder. Bitki beslemeye sıradışı bir yaklaşım sunan...
Ürünü İncele
KALEX ZN
KALEX ZN KALEX ZNKALEX ZN yüksek oranda çinko içeren, etkinliği yüksek sıvı bir gübredir Bitkiler için besinsel noksanlıkları önlemenin ve gidermenin yanı sıra farklı işlevler için geniş bir etki mekanizmasına sahiptir.
Ürünü İncele
ALBAMIN
ALBAMIN ALBAMINALBAMIN, özellikle yapraktan uygulamalar için geliştirilmiş azot, fosfor, potasyum ve mikro elementlerin dengeli karışımından oluşan bir üründür. Özel bileşenleri ve yüksek safiyeti ile bitki gelişimini destekler. Yüksek etkinliğe sahiptir.
Ürünü İncele
METONIC
METONIC METONICMETONIC özellikle yapraktan uygulamalar için tasarlanmış, azot ve mikro elementlerin dengeli karışımını içeren, yüksek safiyetli bir üründür. Bitki gelişimini tesis etmek ve aktivasyonunu artırmak üzere çok yüksek etkinlik gösterir.
Ürünü İncele
ORGANİK GÜBRELER
MIXAMIN
MIXAMIN MIXAMINMIXAMIN, organik ve mineral azotun düşük moleküler yapılı organik madde ve potasyum ile karışımından meydana gelen, sıvı bazlı organomineral bir gübredir...
Ürünü İncele
AMINOFERT
AMINOFERT AMINOFERTAMINOFERT organik maddenin, azot ve potasyum ile desteklendiği sıvı bazlı, organomineral bir gübredir. Düşük molekül yapılı organik maddeler ve özel doğal bileşenlerce çok zengindir.
Ürünü İncele
ACTIVA-ROOT
ACTIVA-ROOT ACTIVA-ROOTACTIVA-ROOT organik madde, azot, yavaş salınımlı fosfor ve çinkonun mükemmel karışımından oluşan, sıvı bazlı organomineral nitelikli bir gübredir. Bitkide kazık ve kılcal kök oluşumunu teşvik eder ve stres giderir.
Ürünü İncele
ÖZEL YAPRAK/DAMLAMA GÜBRELERİ
NUTRIPRO
NUTRIPRO NUTRIPRONUTRIPRO,ALBA MILAGRO’ nun ARGE çalışmaları sonucunda ortaya çıkmış eşsiz safiyete ve çok yüksek etkinliğe sahip yeni nesil gübre serisidir.
Ürünü İncele