MIXAMIN

NK’lı Sıvı Organomineral Gübre
Biçimi:

Sıvı

Uygulama:

Yapraktan Kökten

Ambalaj:

20Lt’lik Bidon

MIXAMIN NK’lı Sıvı Organomineral Gübre


Özellikleri

MIXAMIN, organik ve mineral azotun düşük moleküler yapılı organik madde ve potasyum ile karışımından meydana gelen, sıvı bazlı organomineral bir gübredir. MIXAMIN, safiyeti ve etkinliği çok yüksek bir üründür.


Etkinliği

Organik yapısı, düşük moleküler çaplı organik madde ve organik azotun mükemmel bileşiminden oluşan MIXAMIN, mineral yapı olarak üre ve potasyumla desteklidir. Etkinliği ve yüksek aktivitesiyle çok yönlü işlevselliğe sahiptir. Başlıca organik azot formları aminoasitler, proteinler ve amino şekerlerdir. Aminoasitler, bitkide yeni sürgün oluşumunda kullanılmak veya depo organlarında biriktirilmek üzere floem iletim demetlerinde çift yönlü taşınır. Düşük molekül çaplı organik madde ve organik asitler, bitkide besin maddelerinin yarayışlılığından, toprakta katyon değişim kapasitesini artırmaya kadar oldukça işlevseldir. Organik asitler ve düşük molekül yapılı organik madde, toprak çözeltisindeki pozitif yüklü iyonların kök yüzey alanına taşınmasını kolaylaştırır. Ayrıca organik asitlerin besin elementleri ile yaptığı komplekslerin bitki bünyesinde taşınmayı kolaylaştırdığı da bilinmektedir.

Bitkilerin gelişimi, toprakların biyolojik verimliliğine de bağlıdır. Topraklarda canlı yaşam kütlesinin varlığı ve korunması, yüksek verim ve kalitede ürünlerin minimum maliyetle elde edilmesine imkân sağlar. MIXAMIN toprakların biyolojik faaliyetini destekler, enzimleri tetikler, kök gelişimine yardım ederken mineral gübrelemelerde, verilen besin maddelerinin alınımını artırır. Kötü ve zorlu iklim şartlarında bile bitkinin en iyi kalitede ve en yüksek verimde üretimini garanti eder.


Sonuçları

• MIXAMIN, bitkiler için mükemmel bir enerji kaynağıdır. Sağladığı hazır enerjiyle, bitki gelişimini sınırlayan her türlü olumsuz koşulda metabolik faaliyeti hızlandırır, stresi azaltır ve canlanma etkisi yaratır. Bitkileri köklenmeye teşvik eder, bitkisel üretkenliği doğrudan destekler.
• Bitkisel kaynaklı %100 doğal içeriği, hızlı ve kuvvetli bir vejetatif gelişim sağlarken, üretkenlik süreci içinde tüm enerjisini meyveye kanalize eder. Böylece meyveyi hızla büyütür, bir yandan ürün verimini artırırken, diğer yandan kalite unsurlarını geliştirerek pazar değerini artırır.
• MIXAMIN kimyevi gübrelerin alınabilirliğini artırır. İçerdiği düşük molekül yapılı organik madde ve organik asitler, toprak çözeltisindeki iyonların kök bölgesine geçişini ve bitki bünyesinde taşınmasını kolaylaştırır. Ayrıca organik asit-iyon kompleksleri yıkanmaya karşı direnir.
• Bitkilerde periyodisiteyi, topraklarda yorgunluğu önler.
• Hububatta glutenin artmasına, meyve uzatan bitkilerde (biber, hıyar, patlıcan, kabak v.d.) meyve büyümesini hızlandırarak hasat süresinin kısalmasına imkân sağlar.
• Tüm pestisitlerle karışarak pestisit etkinliğini de artırır. Ayrıca ot ilaçlarının kültür bitkileri üzerinde yarattığı stres etkisini hızla azaltır.
• Tüm plantasyon için ideal ve dozaja bağlı fitotoksitesi olmayan bir üründür.


Bileşimi


Uygulama Şekli ve Dozaj


Karışabilirlik

MIXAMIN pestisitler, yaprak gübreleri ve mikro element gübreleri ile karışabilir özelliktedir. Güçlü alkali veya güçlü asidik kimyasal bileşimlerle, oksidasyon maddeleriyle ve mineral yağlarla karıştırmayınız. İçeriğinden emin olmadığınız kimyasallarla karıştırmadan önce, ön karışım (kavanoz) testi yapınız. Karışımın fiziksel görünümünde bozulma oluyorsa bu karışımı kullanmayınız.


Notlar

MIXAMIN yanında verildiği tüm besin maddelerinin bitki bünyesine alımı ve taşınımını mükemmel hale getirir. İlaçların etkinliğini artırır. Ot ilaçlarının kültür bitkileri üzerindeki olumsuz etkisini azaltır. NUTRIGOLD, NUTRISTAR ve KODEFOL Serileri, kalsiyumlu preparatlar, bakır, çinko ile karıştırıldığında mükemmel etkinlik yaratır. Hormon uygulamalarında hormonlu kimyasallar ile karıştırılması önemle tavsiye edilir.

Bu ürün normal depolama koşullarında ve orijinal ambalajlarında +5˚C ile +35˚C arası ısılarda depolanmalıdır. Havalanma koşulları iyi, serin ve kuru yerde saklayınız. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.