NITROCALCIO

Kalsiyum Nitrat Çözeltisi
Biçimi:

Sıvı

Uygulama:

Yapraktan

Ambalaj:

20Lt 10Lt’lik Bidon

NITROCALCIO Kalsiyum Nitrat Çözeltisi


Özellikleri

NITROCALCIO kalsiyum ve azot içeren, yüksek safiyetli, klorsuz ve sülfatsız düşük tuzluluğa sahip sıvı bir gübre olup, yapraktan uygulamalar için ideal bir üründür.Etkinliği

NITROCALCIO, azot ve kalsiyumu dengeleyici biçimde içeren ve bu nedenle, meyvelerin kalitesini, ürünlerin nicelik seviyelerini ve büyümeyi artıran, çiçeklerin ve yaprakların iyileşmesini sağlayan aktivitesi yüksek bir üründür. Azot ve kalsiyumun bir arada olması, kalsiyum taşınımını ve bitki bünyesinde emilimini artırarak NITROCALCIO'ya etkin bir ürün kimliği kazandırır. NITROCALCIO sodyum, klor ve kükürt bileşikleri içermeyen, uygulamalarında tuzluluk oluşturmayan safiyeti yüksek bir üründür. Elmalarda görülen acı benek; domates, biber, patlıcan gibi sebzelerde görülen çiçek burnu çürüklüğü; lahana ve marulda yaprak ucu yanıklığı; kerevizde meyve içinin kararması; havuçta çukur leke; üzümde rachis ve kirazda çatlamalar şeklinde kendisini gösteren kalsiyum noksanlıklarının giderilmesinde oldukça başarılıdır.

Kalsiyum bitki gelişimi için çok önemli bir elementtir. Sebze ve meyve dokularının esnekliğinden, dayanıklılığından ve içeriğinden sorumludur. Doku geçirgenliğini iyileştirip, doku bölünmesi ve uzaması için gereklidir. Normal iletimi, diğer elementlerin tutunmasını ve bitki içerisindeki gücü sağlayarak organik asitlerin üretilmesini destekler ve alkali tuzların zararlı etkilerine karşı çıkar. Kalsiyumun bitkilerde, hücre duvarını güçlendirerek dayanıklılığı artırdığı bilinmektedir. Kalsiyum, pektinat senteziyle enzimatik bozulmaya karşı pektinleri daha dayanıklı hale getirmesi, daha küçük hücreler arası boşluklar oluşturması ve serbest amino asit konsantrasyonunda azalmaya neden olması sebebiyle patojenlerin girişini daha zor hale getirmektedir. Bu yüzden kalsiyum, hem hastalıklara karşı dayanıklılığı artırıcı hem de patojenlerin zararını azaltıcı etkiye sahiptir (Bergmann 1992). Azot bitkilerin tesisi, gelişimi, yetişmesi ve üretimi için temel bir elementtir. Nitrik halde köklerden emilir. DNA’nın, enzimlerin, protein maddelerinin, amino asitlerin, klorofilin sentezinde görevlidir.


Sonuçları

• NITROCALCIO, bitkiye kalsiyum ve azot tedarik eder ve bitkide hızlı vejetatif gelişime olanak sağlar. Bitkinin üretimsel düzeyini optimize ederek yukarı seviyelere çıkarır. Meyvenin kalitesini artırarak, patojen ve parazitik ataklara karşı mükemmel direnç için sağlam meyve kabuğu teşekkülü oluşturur.
• Hasat sonrası depo-raf ömrünü artıran NITROCALCIO, kesme çiçek üretimi yapan üreticiler için nakliyeden kaynaklanan maddi kaybı ortadan kaldırmak üzere önemle tavsiye edilir.
• NITROCALCIO apikal meristem dokuların hızla büyümesi ve bölünmesini sağlayarak, daha fazla yaprak, daha fazla tomurcuk ve daha fazla sayıda meyve teşekkülü oluşturur. Ayrıca üretim miktarını artırmanın yanı sıra yaprak-tomurcuk-meyve teşekküllerinin harmonik ve dengeli biçiminde gelişimine imkân tanır. Bitkinin büyüme sürecinde NUTRIGOLD, NUTRISTAR ve KODEFOL Serileri ile karıştırılarak tekrarlarla uygulanması önemle tavsiye edilir.


Bileşimi


Uygulama Şekli ve Dozaj


Karışabilirlik

Güçlü alkali veya güçlü asidik kimyasallar hariç, çoğu tarım ilaçları veya pestisitlerle karıştırılarak kullanılabilir. PROMET Cu ve polisülfür içeren MILAGRO ürünleri ile karıştırılabilir. İlaç karışımlarında tanka önce FERTICAL konması tavsiye edilir. İçeriğinden emin olmadığınız pestisitlerle, mineral yağlarla ve bakır içeren ürünlerle ve karıştırmadan önce, ön karışım (kavanoz) testi yapınız. Karışımın fiziki görünümünde bozulma oluyorsa bu karışımı kullanmayınız. MILAGRO ürünlerinden DIAFILLON, POLYPHOS, ALBAMIN ve ACTIVA-ROOT ile karıştırmayınız.


Notlar

FERTICAL’in MIXAMIN, AMINOTON, METONIC veya AMINOFERT ile karıştırılması ürün etkinliğini maksimum düzeye ulaştırır. Bununla birlikte KODEFOL ya da NUTRIGOLD Serilerinden herhangi biri ile yapılacak karışıma düşük oranda azot ilave edilmesi önemle tavsiye edilir.

Bu ürün normal depolama koşullarında ve orijinal ambalajlarında +5˚C ile +35˚C arası ısılarda depolanmalıdır. Havalanma koşulları iyi, serin ve kuru yerde saklayınız. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.