NUTRIGOLD

MPGR Technology
Biçimi:

Mikrokristal Toz

Uygulama:

Yapraktan Kökten

Ambalaj:

25-10kg Polietilen Torba

NUTRIPRO MPGR Technology
• Her türlü kirleticiden, ağır metalden ari yüksek safiyet ve kalite.
• Milagro’ya özgü, özel şelatlama kompleksiyle destekli içerik. düşük pH ve düşük EC.
• Tüm formülasyonları için değişmeyen, yüksek mikrobesin içeriği.
• Bitki besleme performansıyla kaliteli gübre segmentinin öncüsü.

Özellikleri

NUTRIGOLD damla sulama gübreleri yüksek kaliteye sahip, seçilmiş hammaddelerden ileri teknolojiyle üretilmektedir. Besin elementlerinin emilini artıran Milagro’ya özgü özel şelatlı içerik ile desteklenmiş olup düşük dozda yüksek etkinlik gösterir.


Etkinliği

Bitkilerin yaşamsal gelişimi ve metabolizması için mutlak gerekli olan elementler bitki besin elementi olarak tanımlanır. Bitkiler, bilinen yaklaşık 45-50 elementi içerir. Ancak bunların sadece belli bir bölümü büyüme ve metabolik faaliyetlerin devamı için gereklidir.

Bitki besleme en basit anlamda bile, mutlak gerekli besin maddelerinin topraktan ve yapraktan gelişigüzel uygulanması temeline dayanmaz. Bitki besleme, besin elementlerinin bitkideki fonksiyonları, toprakta ve bitkide birbirinden bağımsız ya da birbiriyle ilişkili olan oldukça karmaşık davranışları ve bunların çevresel şartlarla interaktif olan etkileşimlerini anlamayı gerektirir. Bu aşamadan sonra, bitkinin ihtiyaç duyduğu besin maddelerinin uygun zamanda ve gereken miktarda uygulanması, yüksek verimli ve sağlıklı bitki gelişimine olanak sağlar.

NUTRIGOLD serileri farklı formülasyonlarıyla, dikimden hasada kadar geçen üretim süreci içinde bitkilerin her dönem için farklılaşan besin maddeleri ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılamak üzere özel olarak formüle edilmiştir.

NUTRIGOLD damla sulama gübreleri, her bir formülasyonunda aynı mikro element oranlarını içeren, yüksek kalite ve safiyette özel damlama sulama gübreleridir. Düşük dozda, olumsuz iklim şartlarında, iyi durumda olmayan toprak ve yetiştirme ortamı koşullarında ortaya koyduğu yüksek besleme performansıyla, Türkiye’de ithal/kaliteli gübre pazarının öncüsü konumundadır. ALBA MILAGRO S.p.A, yüksek kaliteye sahip seçilmiş hammaddeleri ve kendine özgü olarak geliştirdiği özel şelatlama komplekslerini, ileri üretim teknolojisiyle NUTRIGOLD serilerinde bir araya getirmiştir. NUTRIGOLD serileri, bitkilerdeki besinsel noksanlıkları toprak ve yaprak uygulamaları sonucunda kolayca ortadan kaldırır. Böylece ürün kaybı önlendiği gibi maksimum verim ve kalite elde edilir.

• NUTRIGOLD serileri, sert sularla yapılacak gübreleme uygulamalarında çok iyi sonuçlar verir.
• Sulu çözeltileri kolayca hazırlanır.
• Her türlü koşulda mükemmel ve sürekli bitki besleme imkânı sağlar.


Sonuçları

NNUTRIGOLD Serileri tüm formülasyonlarında şu özellikleri garanti eder;
1. Sert sularda % 100 erir, soğuk suda dahi çok çabuk çözünür ve asla tortu bırakmaz.
2. Damlama, enjektörlü pompa (turbo) ve yağmurlama sistemlerinde rahatlıkla kullanılır. Sert suların içerdiği yabancı bileşiklerle bağ yapmadığı için sistemleri asla tıkamaz.
3. Kalite ve safiyeti çok yüksek, seçilmiş hammaddelerden üretilmiş olup istenmeyen yabancı maddelerden arındırılmıştır.
4. Formülasyonlarında sodyum (Na), klor (Cl) ve kireç bulunmaz. Yüksek verim ve kaliteyi düşük maliyet ile elde etme hedefini doğaya zarar vermeden ve toprakları kirletmeden gerçekleştirir.
5. Solüsyonlarında çok düşük tuzluluk (EC) arz eder. Böylece bitkide su stresine neden olmaz.
6. Düşük dozda yüksek etkinliğe, olumsuz iklim koşullarında yüksek alınabilirliğe sahiptir.
7. NUTRIGOLD Damla Sulama Gübreleri, MILAGRO’nun kendisine özgü olarak geliştirdiği özel organik şelat kompleksi ile tam şelatlıdır.
8. Asit karakterlidir. Solüsyonlarında pH ayarlaması gerektirmez. Bitki kök bölgesinin asit reaksiyonlu kalmasına ve böylece alkali topraklarda yarayışsız haldeki besin elementlerinin bitkilerce alınabilir forma dönüşmelerine olanak sağlar.
9. Yüksek mikrobesin içeriğine sahip olup mikrobesin oranları tüm formülasyonları için aynıdır. Demir (Fe), çinko (Zn), mangan (Mn) ve bakır (Cu) EDTA ile tamamen şelatlıdır.
10. Özel bileşimi ve yüksek kalitesi ile çok kaba veya çok ince bünyeye sahip, havalanma koşulları iyi olmayan, besinsel açıdan yetersiz veya sıcaklığı düşük topraklarda, en iyi besleme koşullarını bütünlük ve süreklilik içinde sağlar.


BileşimiTeknik Özellik Tablosu


Uygulama Şekli ve Dozaj


Karışabilirlik

Güçlü alkali veya güçlü asidik kimyasal bileşimlerle ve mineral yağlarla karıştırmayınız. Polisülfür, kalsiyum ve bakır içeren bileşiklerle karışım yapmadan önce, ön karışım (kavanoz) testi yapınız. Karışımın fiziki görünümünde bozulma oluyorsa bu karışımı kullanmayınız.


Notlar

NUTRIGOLD 20.10.20+ME fidelikler için özel olarak üretilmiştir. Üre içermeyen bu formülasyonda, amonyum/nitrat oranı fidelikler için iklimsel koşullar göz önünde bulundurularak özel olarak formüle edilmiştir. NUTRIGOLD 20.10.20+ME kaliteli, sağlıklı ve dayanıklı fide yetiştirmek için rakipsiz bir üründür.

NUTRIGOLD Serilerinin etkinliği, ALBAMIN, METONIC, MIXAMIN ve AMINOFERT ile karıştırılırsa daha da artar. NUTRIGOLD Serileri, AGROFOL 650 ile karışabilir olmasına rağmen en iyi sonuç, toprağa AGROFOL 650'nin önce uygulandığı durumlarda ortaya çıkmaktadır.

NUTRIGOLD Damla Sulama Gübrelerinin içerdiği mikro elementlerden bakır (Cu), demir (Fe), mangan (Mn) ve çinkonun (Zn) tamamı EDTA ile şelatlıdır. EDTA şelatı pH: 3.0 ile pH: 9.0 arasında stabildir.