•Harmanlanmış NPK Gübreleri

• Mikro kristal toz • Çok yüksek kalite ve safiyet • En üst kalite gübre segmentinin lideri

• İthal gübre pazarının en yüksek mikro element içerikli gübresi

• Tüm formülasyonlarda değişmeyen mikro element içeriği

Özellikleri

NUTRIGOLD Damlama Gübreleri, yüksek kaliteye sahip seçilmiş hammaddelerden ileri teknoloji kullanılarak üretilmektedir. Mikro kristal toz yapıda, sert sularda kolayca eriyebilen ve tortu bırakmaksızın tamamen çözünebilen damlama sulama gübreleridir.

Biçimi Mikro kristal toz

Uygulama Kökten ve yapraktan

Etkinliği

Bitkilerin yaşamsal gelişimi ve metabolizması için mutlak gerekli olan elementler bitki besin elementi olarak tanımlanır. Bitkiler, bilinen yaklaşık 45-50 elementi içerir. Ancak bunların sadece belli bir bölümü büyüme ve metabolik faaliyetlerin devamı için gereklidir.

Bitki besleme en basit anlamda bile, mutlak gerekli besin maddelerinin topraktan ve yapraktan gelişigüzel uygulanması temeline dayanmaz. Bitki besleme, besin elementlerinin bitkideki fonksiyonları, toprakta ve bitkide birbirinden bağımsız ya da birbiriyle ilişkili olan oldukça karmaşık davranışları ve bunların çevresel şartlarla interaktif olan etkileşimlerini anlamayı gerektirir. Bu aşamadan sonra, bitkinin ihtiyaç duyduğu besin maddelerinin uygun zamanda ve gereken miktarda uygulanması, yüksek verimli ve sağlıklı bitki gelişimine olanak sağlar.

NUTRIGOLD Serileri farklı formülasyonlarıyla, dikimden hasada kadar geçen üretim süreci içinde bitkilerin her dönem için farklılaşan besin maddeleri ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılamak üzere özel olarak formüle edilmiştir.

NUTRIGOLD Damlama Gübreleri, her bir formülasyonunda aynı mikro element oranlarını içeren, yüksek kalite ve safiyette özel damlama sulama gübreleridir. Türkiye’ de ithal damlama gübresi pazarının en üst segment sınıfında yer almaktadır.

Sınıfının en yüksek şelatlı mikro element içeriğine sahip damlama gübresidir. MILAGRO S.p.A' nın ileri üretim teknolojisiyle yüksek kaliteye sahip hammaddelerden ürettiği NUTRIGOLD Damlama Gübreleri, bitkilerdeki besinsel noksanlıkları toprak ve yaprak uygulamaları sonucunda kolayca ortadan kaldırır. Böylece ürün kaybı önlendiği gibi maksimum verim ve kalite elde edilir.

• NUTRIGOLD Serileri, sert sularla yapılacak gübreleme uygulamalarında çok iyi sonuçlar verir.

• Sulu çözeltileri kolayca hazırlanır.

• Her türlü koşulda mükemmel ve sürekli bitki besleme imkânı sağlar.

• Tüm bitkiler için güvenlidir ve çok geniş bitki deseninde kullanılır.

Sonuçları NUTRIGOLD Serileri tüm formülasyonlarında şu özellikleri garanti eder;

1. Sert sularda % 100 erir, soğuk suda dahi çok çabuk çözünür ve asla tortu bırakmaz.

2. Damlama, enjektörlü pompa (turbo) ve yağmurlama sistemlerinde rahatlıkla kullanılır. Sert suların içerdiği yabancı bileşiklerle bağ yapmadığı için sistemleri asla tıkamaz.

3. Kalite ve safiyeti çok yüksek, seçilmiş hammaddelerden üretilmiş olup, istenmeyen yabancı maddelerden arındırılmıştır.

4. Formülasyonlarında sodyum (Na), klor (Cl) ve kireç bulunmaz. Yüksek verim ve kaliteyi düşük maliyet ile elde etme hedefini tabiata saygı kuralları içinde, toprakları kirletmeden gerçekleştirir.

5. Solüsyonlarında çok düşük tuzluluk (EC) arz eder. Böylece bitkide su stresine neden olmaz.

6. Düşük dozda yüksek etkinliğe, olumsuz iklim koşullarında yüksek alınabilirliğe sahiptir.

7. NUTRIGOLD Damlama Gübreleri, MILAGRO’ nun kendisine özgü olarak geliştirdiği özel organik şelat kompleksi ile tam şelatlıdır.

8. Asit karakterlidir. Solüsyonlarında pH ayarlaması gerektirmez. Bitki kök bölgesinin asit reaksiyonlu kalmasını sağlar. Böylece alkali topraklarda yarayışsız haldeki besin elementlerinin bitkilerce alınabilir forma dönüşmelerine olanak sağlar.

9. Sınıfının en yüksek mikro element içeriğine sahiptir. Demir (Fe), çinko (Zn), mangan (Mn) ve bakır (Cu) EDTA ile tamamen şelatlıdır. Tüm formülasyonları için değişmeyen mikro element oranlarına sahiptir.

10. Özel bileşimi ve yüksek kalitesi ile çok kaba veya çok ince bünyeye sahip, havalanma koşulları iyi olmayan, besinsel açıdan yetersiz veya sıcaklığı düşük topraklarda en iyi besleme koşullarını bütünlük ve süreklilik içinde sağlar.

NUTRIGOLD Serileri

NUTRIGOLD Serileri

Ambalaj • 10 kg polietilen torba • 25 kg polietilen torba

Karışabilirlik

Güçlü alkali veya güçlü asidik kimyasal bileşimlerle ve mineral yağlarla karıştırmayınız. Polisülfür, kalsiyum ve bakır içeren bileşiklerle karışım yapmadan önce, ön karışım (kavanoz) testi yapınız. Karışımın fiziki görünümünde bozulma oluyorsa bu karışımı kullanmayınız.

Notlar

NUTRIGOLD 20.10.20+ME fidelikler için özel olarak üretilmiştir. Üre içermeyen bu formülasyonda, amonyum/nitrat oranı fidelikler için iklimsel koşullar göz önünde bulundurularak özel olarak formüle edilmiştir. NUTRIGOLD 20.10.20+ME kaliteli, sağlıklı ve dayanıklı fide yetiştirmek için rakipsiz bir üründür.

NUTRIGOLD Serilerinin etkinliği, ALBAMIN, METONIC, MIXAMIN ve AMINOFERT ile karıştırılırsa daha da artar. NUTRIGOLD Serileri, AGROFOL 650 ile karışabilir olmasına rağmen en iyi sonuç, toprağa AGROFOL 650' nin önce uygulandığı durumlarda ortaya çıkmaktadır.

NUTRIGOLD Damlama Gübrelerinin içerdiği mikro elementlerden bakır (Cu), demir (Fe), mangan (Mn) ve çinkonun (Zn) tamamı EDTA ile şelatlıdır.

EDTA şelatı pH: 3.0 ile pH: 9.0 arasında stabildir.

Dikkat!

Bu ürün normal depolama koşullarında ve orijinal ambalajlarında +5˚C ile +35˚C arası ısılarda depolanmalıdır. Havalanma koşulları iyi, serin ve kuru yerde saklayınız. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.