NUTRIPRO

MPGR Technology
Biçimi:

Mikrokristal Toz

Uygulama:

Yapraktan Kökten

Ambalaj:

15kg Polietilen Torba

NUTRIPRO MPGR Technology
• Yaprak gübre kategorisinin tartışmasız lideri. Topraktan da uygulanır.
• En yüksek kalite ve safiyet. Zorlu besleme koşullarında en iyi performans,
• En düşük tuzluluk, yüksek asitlik ve mükemmel çözünürlük,
• Emilimi artıran çoklu kompleksleme maddeleri, özel geliştiricileri, yüksek iz element içeriği
• MPGR teknolojisi

Özellikleri

NUTRIPRO yapraktan ve damlamadan uygulanabilen, yüksek ve karmaşık yapılı çoklu şelat bileşiklerini, özel geliştiricileri, vitaminleri ve safiyeti yüksek seçkin hammaddeyi sorunsuzca bir araya getiren MPGR teknolojisi ile üretilmiş gübre serisidir. Sınıfında rakipsizdir.


Etkinliği

NUTRIPRO, ALBA MILAGRO S.p.A’nın uzun araştırmalar sonucu geliştirdiği ve MPGR teknolojisi ile ürettiği, kaliteli gübre sınıfının zirvesinde yer alan, rakipsiz yaprak ve damlama sulama gübre serileridir. ALBA MILAGRO’nun bol alternatifli araştırmalarıyla formüle ettiği ve bunun yanı sıra yürüttüğü pek çok denemenin sonucuna göre seçerek belirlediği en yüksek performansı ortaya koyan nihai üründür.

MPGR, yüksek ve karmaşık yapılı çoklu şelat maddelerini, özel geliştiricileri, vitaminleri ve safiyeti yüksek, seçkin hammaddeyi sorunsuz olarak bir araya getiren, MILAGRO’ya özgü özel bir üretim teknolojisidir. MPGR teknolojisi, NUTRIPRO gübrelerinin en düşük tuzluluk, en yüksek asitlik ve yüksek çözünürlük gibi gübrede kaliteyi belirleyen kriterlerde en iyi rakamsal verileri üretmesini sağlar. NUTRIPRO tüm bitkiler için yaprak/toprak uygulamalarında en güvenli ve en yüksek performanslı beslemeyi garanti eder. Düşük dozda yüksek etkinlik gösteren NUTRIPRO, en iyi fayda/fiyat oranını verir. NUTRIPRO serileri düşük tuzluluk (EC) değerleri sayesinde yüksek doz uygulamalarında da bitkide stres oluşturmaz. Verimliliği ve kaliteyi bitkide gen potansiyelinin imkân verdiği en üst düzeye çıkarır. NUTRIPRO aşırı soğuk ya da aşırı sıcak, her türlü ters ve zorlu iklim şartlarında, rakiplerine kıyasla en yüksek besleme performansına sahiptir. Bileşiminde yer alan özel gelişim destekleyiciler, aşırı soğukta olduğu kadar aşırı sıcakta da yüksek etkinlik gösterir ve fayda verir. NUTRIPRO, bitki metabolizmasını zorlu şartlara rağmen bir devamlılık süreci özelinde aktive eder. Bu aktivasyon için gerekli olan yüksek besinsel desteği de tedarik ederek, bitkinin her koşulda canlı ve üretken kalmasını sağlar. Metabolik aktivasyon ve yüksek besinsel destek, bitkisel verimliliği ve ürün kalitesini doğrudan artırır.

NUTRIPRO gübre serileri, üretimde tekniği, kaliteyi ve yüksek verimi hedefleyen üreticiler için alternatifsizdir. Farklı formülasyon tipleriyle bitkinin yaşam döngüsünde yüksek verim ve kalite için ihtiyaç duyduğu besin gereksinimlerini mükemmelen karşılar. Tüm bitkilere hitap eder. Bitkilerdeki besinsel noksanlıkların giderilmesinde yapraktan ve topraktan uygulamalarıyla en efektif sonucu verir.


Sonuçları

Suda çözünen madde miktarı (ilaç + gübre karışımları ve sayısı) arttıkça yüzey gerilimi artar. Bu durumda besin maddelerinin bitkiye nüfuzu ve ilaçların etkinliği azalır. NUTRIPRO gerek tekli karışımda gerekse ilaçlarla karıştırıldığı durumlarda, sulama ve ilaçlama suyunun yüzey gerilimini düşürürerek suyun alt ve üst yaprak yüzeyine mükemmelen yayılmasını sağlar. Böylece besin maddeleri bitkiye daha kolay nüfuz eder.

NUTRIPRO, en etkin sonuç için sulama ve ilaçlama suyunun kimyasal yapısını en uygun hale getirir. Önerilen dozlarıyla yapılan karışımları, yüksek pH’lı sulama ve/veya ilaçlama suyunu çoğu ilaç aktif maddelerinin ve besinlerin aktivitesi için en uygun olan hafif asit-nötr pH aralığına çeker. Suda kalıcı sertliğe sebep olan, başta Ca+2, Mg+2, Fe+2 ve Fe+3’ün klor, sülfat, nitrat ve fosfatlı bileşiklerini zeolitik maddelerle yumuşatır. Böylece sulu çözeltilerinde yarayışsızlık ve etkinlik azalması problemleri ortadan kalkar.

NUTRIPRO, toprak çözeltisinde bitki besin elementlerini daha uzun süreyle yarayışlı tutar. Asit karakteri ve içerdiği özel şelatlayıcıları, metal katyonların kolloid yüzeylere bağlanma enerjisini düşürür ve bağlanma süresini uzatır. Böylece iyonlar daha fazla süreyle toprak besin çözeltisinde kalır. Bağlandıkları durumlarda ise daha kolay besin çözeltisine geçerler.

NUTRIPRO gübre serileri yüksek oranlı iz elementler içerir ve bu içerik, tüm formülasyonlar için aynı orandadır. Cu-EDTA, Mn-EDTA, Zn-EDTA ve Fe-DTPA ile %100 şelatlıdır.

NUTRIPRO sulu çözeltilerinde en düşük tuzluluğu garanti eder. Uygulamalarında özellikle açık tarla bitkileri için su stresi oluşturmaz.

İlaçlarla mükemmelen karışır. İlaçlama suyunu yüksek etkinlik doğrultusunda stabilize eder. Doğrudan veya dolaylı olarak gösterdiği etkinlikle NUTRIPRO üretimde girdi maliyetlerini azaltır.


BileşimiTeknik Özellik Tablosu


Uygulama Şekli ve Dozaj


Karışabilirlik

Güçlü alkali veya güçlü asidik kimyasal bileşimlerle ve mineral yağlarla karıştırmayınız. Polisülfür, kalsiyum ve bakır içeren bileşiklerle karışım yapmadan önce, ön karışım (kavanoz) testi yapınız. Karışımın fiziki görünümünde bozulma oluyorsa bu karışımı kullanmayınız.


Notlar

NUTRIPRO gübrelerinin etkinliği, ALBAMIN, METONIC, MIXAMIN, REVITER ve AMINOFERT ile karıştırılırsa daha da artar. NUTRIPRO gübreleri, AGROFOL serileri ile karışabilir olmasına rağmen en iyi sonuç, toprağa AGROFOL serisi gübrelerin önce uygulandığı durumlarda ortaya çıkmaktadır.

Toprak uygulamalarında NUTRIPRO, yüksek oranlı ve şelatlı iz element içeriğiyle, ekstra iz element gübresi kullanımını azaltır. Örneğin; NUTRIPRO serileri tüm formülasyonları için 1000 gr gübrede 1,3 gr DTPA şelatlı demir içerir. Kullanım dozu 3000 gr/da olduğunda DTPA şelatlı demirden toprağa 3,9 gr/da dozunda uygulama yapılmış olur. %6’lık şelatlı demirden bir uygulamada dekara 200 gr verileceği baz alınırsa; bu ekstra gübre uygulaması sonucunda toprağa 12 gr/da dozunda demir verilmiş olur. Bu sonuç, tüm yetiştirme periyodu süreci içerisinde NUTRIPRO, NUTRICROP ve NUTRIGOLD serilerini süreklilik içinde kullanan üreticilerin, daha az maliyet ve yüksek performans ile en kaliteli ürünü elde edeceklerini göstermektedir.

NUTRIPRO’da bulunan iz elementlerden Bakır (Cu), Mangan (Mn), Çinko (Zn) EDTA şelatlarının stabil olduğu pH aralığı: 3-8; - Fe DTPA şelatının stabil olduğu pH aralığı: 4-9’dur.