•Harmanlanmış NPK Gübreleri

•En iyiyi temsil eden yeni nesil gübre

•Rakipsiz içerik

•En yüksek kalite ve en yüksek safiyet

•Klor içermez

•Sodyum içermez

•Yüksek çözünürlük

•Yüksek çözünürlük

•Çok düşük EC (tuzluluk)

•Tüm formülasyonlarında eşdeğer ve çok yüksek oranlı mikro element içeriği

•Çoklu şelat içeren özel formülasyonlar

•En zorlu şartlar altında en iyi performans

•Tüm bitkiler ve gelişme dönemleri için özel formülasyonlar

Özellikleri

NUTRIPRO,ALBA MILAGRO’ nun ARGE çalışmaları sonucunda ortaya çıkmış eşsiz safiyete ve çok yüksek etkinliğe sahip yeni nesil gübre serisidir. Tüm kültür bitkileri için bitki gelişimin her evresinde en iyi sonucu vermek üzere formüle edilmiştir. MILAGRO tarafından özenle seçilmiş ve işlenmiş hammaddelerin özel bileşenlerle buluştuğu yüksek teknoloji ürünü gübrelerdir.

Tarımın en zor şartlar altında yapıldığı açık alan kültürlerinde çiftçilerimizin vakit kaybetmeksizin en iyi sonuçları alabilmesi için özel olarak formüle edilmiştir.

NUTRIPRO Hububat, açık alan tarla bitkileri, endüstri bitkileri, turfanda sebzecilik ve meyvecilikte yaprak uygulamalarında en kısa zamanda en iyi sonuçları verir.

Örtü altı yetiştiriciliğinde kontrollü koşullar hâkim olduğundan NUTRIPRO gübreleri damlama uygulamalarında rakipsiz performansı ile en iyi bilinen gübrelerden çok daha iyi sonuçlar vermeyi garanti eder.

Asit karakteri ile sulu çözeltilerin optimum kimyasal yapıya kavuşmasını sağlar ve böylece karışım kolaylığına imkan tanır. Düşük tuzluluğu iseyapraktan ve kökten uygulamalarında bitkide su stresi oluşturmaz.

NUTRIPRO performansını, diğerözel gübrelerde bulunmayan şelatlama ajanları ve gelişim destekleyicileri sayesinde hem yapraktan hem topraktan en zor yetiştirme şartlarında (çok düşük ve yüksek sıcaklık, yüksek pH, yüksek tuzluluk, kuraklık) dahi en üst düzeyde tutar. Bu özellik NUTRIPRO’yu alternatifsiz kılar.

Biçimi Mikrokristal Toz

Uygulama Yapraktan ve Kökten

Bileşimi

NUTRIPRO Serileri

Etkinliği

EtkinliğiNUTRIPRO Serileri, Türkiye ithal gübre pazarının en üst segmentinde yer almaktadır ve rakipsizdir. En iyi hammaddeler, yüksek oranlı şelatlı mikrobesinler, çoklu şelat ajanları ve özel gelişim destekleyicileri ile formüleedilmiş NUTRIPRO gübreleri eşsiz kaliteye sahiptir. Çoklu şelat ajanları ve özelgelişim destekleyicileri, her türlü ters ve zorlu iklim koşulları altında, bitkide metabolik faaliyeti canlı tutar. Böyleceaktifhaldeki metabolizma,yüksek safiyetteki besiniişler ve bitkisel gelişim için en yüksek faydayısağlar. Beslenme sürecindeki bu devamlılık verim ve kaliteyi doğrudan artırır. NUTRIPRO serileri her bir formülünde eşdeğer mikro element oranlarını en yüksek değerde içerir. NUTRIPROtüm bitkiler için, tüm vejetasyon dönemlerine hitap eden formülasyon çeşitliliğine sahiptir.Besleyici etkinliği bitkinin ihtiyaç duyduğu besin talebini, yapraktan ve kökten uygulamak suretiyle mükemmelen karşılar.Bitki geninin barındırdığı üretkenlik potansiyelini en üst seviyede tutar. Bitki sağlığının iyi olmadığı veya çevresel faktörlerin bitkinin beslenmesini olumsuz etkilediği durumlarda NUTRIPRO çiftçinin en önemli yardımcısıdır.

NUTRIPROserileri tüm formülasyonlarında şu özellikleri garanti eder;

1. Kalite ve safiyeti çok yüksek, seçilmiş hammaddelerden üretilmekte olup, istenmeyen yabancı maddelerden tamamen arındırılmıştır.

2. Şelat ajanları sayesinde suyun kimyasal yapısını en iyi hale getirir.

3. Soğuk ve en sert sularda bilekolayca erir,asla tortu bırakmaz.

4. Formülasyonları sodyum (Na), klor (Cl) ve kireç (Ca) içermez.

5. En düşük tuzluluk (EC) ve asitlik (pH:3±0.5) oranlarına sahiptir.

6. Düşük dozda yüksek etkinliközelliğine sahiptir.

7. NUTRIPRO serileri multi şelat ajanları ve özel gelişim destekleyicileri(patentli MILAGRO teknolojisi) ile formüle edilmiştir.

8. Yüksek mikro element içeriğine sahiptir ve %100 şelatlıdır.

9. Farklı formülasyonlarıyla bitki gelişiminin her devresine hitap eder, kökten ve yapraktan en yüksek besleyici aktiviteye sahiptir.

10. NUTRIPRO bitkinin üretim potansiyelini daima zirve tutar.

Sonuçları

• NUTRIPROserileri, sulama suyunun kimyasal yapısını en iyi seviyeye getirir.

• Her türlü gübreleme uygulamalarında (pulverizasyon, yağmurlama,damlama vd.), rahatlıkla kullanılır.

• Tüm bitkiler için güvenlidir ve tüm bitki gelişim dönemlerine uygundur.

• Olumsuz her türlü çevresel koşullarda, aşırı soğuk - sıcak mevsim şartlarında, kuraklık ve yüksek su stresinde, yüksek tuzluluk ve yüksek alkali yetiştirme ortamlarında, sulama suyu kalitesinin kötü olduğu yerlerde süreklilik arz eden besleme imkânı sağlar.

• NUTRIPRO ile gübrelenen bitkilerde daha hızlı sonuç alınır.

• Hızlı, kuvvetli, sağlıklı ve canlı bitki gelişimi sağlarken bitkiyi genç tutar ve üst düzey üretkenliğe sahip olmasını sağlar.

• Optimum sürede meyve olgunlaşmasını sağlarken ve yeknesak meyvetipine imkân sağlar.

• Ürünün tüm kalite ve kantite unsurlarını mükemmelleştirir.

• Depolama ve nakliyeye dayanıklı, raf ömrü uzun meyve yapısına olanak sağlar.

Uygulama Şekli ve Dozaj

NUTRIPRO Serileri

Ambalaj • 15 kg polietilen torba

Karışabilirlik

Güçlü alkali veya güçlü asidik kimyasal bileşimlerle ve mineral yağlarla karıştırmayınız. Polisülfür, kalsiyum ve bakır içeren bileşiklerle karışım yapmadan önce, ön karışım (kavanoz) testi yapınız. Karışımın fiziki görünümünde bozulma oluyorsa bu karışımı kullanmayınız.

Notlar

NUTRIPRO Serilerinin etkinliği, ALBAMIN, METONIC, MIXAMIN ve AMINOFERT ile karıştırılırsa daha da artar. NUTRIPRO Serileri, AGROFOL 650 ile karışabilir olmasına rağmen, en iyi sonuç, toprağa AGROFOL 650' nin önce uygulandığı durumlarda ortaya çıkmaktadır.

NUTRIPRO’da bulunan iz elementlerden Bakır (Cu), Mangan (Mn), Çinko (Zn) EDTA şelatlarının stabil olduğu pH aralığı: 3-8;

Fe DTPA şelatının stabil olduğu pH aralığı: 4-9’dur.