•Harmanlanmış NPK Gübreleri

• Mikro kristal toz • Çok yüksek kalite ve safiyet

• Tüm formülasyonlarda değişmeyen şelatlı mikro element içeriği

Özellikleri

NUTRISTAR Serileri kaliteli hammaddeler kullanılarak, ileri teknolojiyle üretilmektedir. Mikro kristal toz yapıya sahiptir. Soğuk suda kolayca eriyebilen ve tortu bırakmaksızın tamamen çözünebilen damlama sulama gübreleridir

Biçimi Mikro kristal toz

Uygulama Kökten ve yapraktan

Etkinliği

NUTRISTAR Damlama Gübreleri, yüksek kalitedeki hammaddelerin özel katkı maddeleriyle desteklendiği, alınabilirliği yüksek damlama gübreleridir.

Bitkiler fotosentez adı verilen işlemle, ışık enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürürken besin elementlerini topraktan devamlı sömürür. Bu nedenle rizosfer bölgesinde besin maddelerinin yarayışlı haldeki varlığı hayati öneme sahiptir. Genellikle, tarımsal alanlarda besin maddelerinin doğal olan yollarla toprağa kazanım hızı ve miktarı, topraktan kaybedilen besin maddelerinin hızı ve miktarından çok daha düşüktür. Bu nedenle toprak, kaliteli hammaddeye sahip, alınabilirliği yüksek ve her koşulda yüksek etkinlik gösterebilen gübrelerle desteklenmediği sürece, bitkisel verimlilik ve kalite azalır. Mutlak gerekli bir besin elementinin noksanlığı durumunda bitkiler, vejetatif ve generatif gelişimini normal olarak sürdüremez. Bununla birlikte mutlak gerekli bir besin elementinin noksanlığı durumunda ortaya çıkan noksanlık belirtileri ancak noksan olan o elementin sağlanması ile ortadan kaldırılabilir veya önlenir. Her bir besin maddesinin bitki üzerinde kendine özgü işlevleri vardır. Bu işlevleri ile besin maddeleri, ortamda gelişim için uygun olmayan bir takım olumsuz koşulları düzeltemez.

NUTRISTAR Damlama Gübreleri, yetiştirme sezonu boyunca bitkinin vejetatif gelişimi ve üretim dönemi içinde farklılık gösteren besinsel ihtiyaçlarına göre özel olarak tasarlanarak formüle edilmiştir. Bitkilere sağladığı besinsel desteği sahip olduğu hammadde kalitesi, özel bileşenleri ve yüksek alınabilirliği ile kesintisiz olarak sağlar.

NUTRISTAR Serileri tüm formülasyonları için değişmeyen mikro element oranlarına sahiptir. İçeriğinde bulunan asit karaktere sahip özel katkı maddeleri, rizofer bölgesini bitki besin maddelerinin optimum düzeyde yarayışlı olduğu pH aralığında (5.5 – 7.0) tutar. Böylece besin maddeleri arasındaki gerçekleşen ve toprakların kitlenmesine yol açan kimyasal reaksiyonlar azalır.

Sonuçları NUTRISTAR Damlama Gübrelerinin karakteristik özellikleri;

1. Sert ve soğuk sularda tortu bırakmaksızın kolayca çözünür.

2. Damlama, enjektörlü pompa (turbo) ve yağmurlama sistemlerinde rahatlıkla kullanılır. Sert suların içerdiği yabancı bileşiklerle bağ yapmadığı için asla çökelme ve tıkama yapmaz.

3. Kaliteli ve safiyeti yüksek hammaddelerden üretilmiştir.

4. NUTRISTAR Serileri asit karakterlidir. Solüsyonlarında, pH ayarlaması için asit kullanımı gerektirmez. Ayrıca, bitki kök bölgesinin asit reaksiyonlu kalmasını sağlar.

5. Solüsyonlarında düşük tuzluluk (EC) arz eder.

6. Düşük dozda yüksek etkinliğe sahiptir.

7. NUTRISTAR Damlama Gübreleri, MILAGRO S.p.A’ nın kendisine özgü olarak geliştirdiği organik şelat kompleksi ile tam şelatlıdır.

8. İçerdiği mikro elementlerden demir (Fe), çinko (Zn), ve mangan (Mn) EDTA ile tamamen şelatlıdır. Tüm formülasyonlarında değişmeyen mikro element oranlarına sahiptir.

• NUTRISTAR Serileri sert sularla yapılacak gübreleme uygulamalarında kullanılabilir.

• Sulu çözeltileri kolayca hazırlanır.

• Tüm bitkiler için güvenlidir ve çok geniş bitki deseninde kullanılır.

• Çok iyi bir vejetatif gelişim, kaliteli ürün ve nispi erkencilik için özel olarak tasarlanmıştır.

• Fiziksel durumu iyi olmayan her türlü toprak yapısında uygulamaya elverişlidir.

• Sağlıklı ve dengeli bitki gelişimi sağlar. Bitkide tepe/kök oranını en iyi seviyede tutar. Böylece bitki genotip potansiyelinin barındırdığı maksimum ürün miktarına, düşük maliyetle ulaşılır.

• Yüksek kalitesi, olumsuz koşullar altında kesintisiz bitki beslemeye imkân sağlar.

• Depolama ve nakliyeye dayanıklı, pazar değeri yüksek ürün elde eldilir.

NUTRISTAR Serileri

NUTRISTAR Serileri

Ambalaj • 25 kg polietilen torba

Karışabilirlik

Güçlü alkali veya güçlü asidik kimyasal bileşimlerle ve mineral yağlarla karıştırmayınız. Polisülfür, kalsiyum ve bakır içeren bileşiklerle karışım yapmadan önce, ön karışım (kavanoz) testi yapınız. Karışımın fiziki görünümünde bozulma oluyorsa bu karışımı kullanmayınız.

Notlar

NUTRISTAR Serilerinin etkinliği, ALBAMIN, METONIC, MIXAMIN ve AMINOFERT ile karıştırılırsa daha da artar. NUTRISTAR Damlama Gübreleri, AGROFOL 650 ile karışabilir olmasına rağmen, en iyi sonuç, toprağa AGROFOL 650' nin önce uygulandığı durumlarda ortaya çıkmaktadır.

NUTRISTAR Damlama Gübreleri, özellikle kökten yapılacak uygulamalar için idealdir.

Topraksız kültür uygulamaları için uygun değildir.

NUTRISTAR Serilerinin içerdiği mikro elementlerden demir (Fe), mangan (Mn) ve çinkonun (Zn) tamamı EDTA ile şelatlıdır.

EDTA şelatı pH: 3.0 ile pH: 9.0 arasında stabildir.

Dikkat!

Bu ürün normal depolama koşullarında ve orijinal ambalajlarında +5˚C ile +35˚C arası ısılarda depolanmalıdır. Havalanma koşulları iyi, serin ve kuru yerde saklayınız. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.