NP Gübre Çözeltisi 10.34.0

Yavaş Salınım Özelliğine Sahip Polimer NP Gübre Çözeltisi

Özellikleri

POLYPHOS, polimer yapıda amonyum ve fosfor içeren kontrollü salınım özelliğine sahip sıvı bir gübredir. POLYPHOS' un özel fosforu, fosfatların farklı düzeylerdeki polimerizasyonu ile elde edilmiştir. Yüksek ürün safiyeti, hızlı etkinliği ve kontrollü salınım özelliği ile POLYPHOS rakipsiz bir üründür.

Biçimi Sıvı

Uygulama Kökten

Etkinliği

POLYPHOS fosforun gerekli olduğu yetiştirme ortamları için rakipsiz bir ürün, mükemmel bir başlangıç gübresidir. İçerdiği azot ve fosforun büyük bir bölümü yavaş salınım özelliğine sahiptir. Ayrıca POLYPHOS' ta hızlı etki gösteren fosfor da bulunmaktadır. Yavaş salınan azot ve fosfor, bitkiler tarafından yavaşça ve devamlılık arz edecek şekilde asimile edilir. Ortam koşullarına ve toprak florasına bağlı olmakla birlikte POLYPHOS, bir genelleme yapılırsa 40-60 gün boyunca bitkiye ihtiyaç duyduğu yarayışlı azot ve fosforu tedarik eder. Sıradan bir fosfor kaynağı kullanıldığında fosfor kısa sürede yarayışsız hale gelirken, POLYPHOS' un özel polimer molekül yapısı sayesinde bitki, ihtiyacı olan azot ve fosforu ortamda daima hazır halde bulur.

POLYPHOS' un açık tarla bitkileri ve özellikle de endüstriyel kültivasyonun (endüstri bitkilerinin) tohumlama öncesi, tohumlama ve çıkış öncesinde istenilen şekilde kök gelişiminin sağlanması için taban gübresi olarak kullanılması önemle tavsiye edilir.

Sonuçları

• POLYPHOS toprağa yayılınca hidrolize olarak fosforu kademeli olarak bırakır. Böylece bitki yavaşça ve adım adım aldığı fosfordan uzun süreyle yararlanır.

• Polimer fosfat, diğer fosfor formlarından daha yüksek çözünürlüğe sahiptir ve toprakta hareketliliği yüksektir. Bu nedenle POLYPHOS, bitkiler için mükemmel bir fosfor kaynağıdır.

• POLYPHOS aktivitesi yüksek kireçli topraklarda mutlak ve dengeli bir fosfor varlığı garanti eder. Sorunlu topraklarda yüksek kararlılığa sahiptir.

• POLYPHOS' un bitkiye tedricen sağladığı fosfor ile bitki bünyesinde besin elementlerinin taşınımında süreklilik sağlanır. Fosfor meyveye, depo organlarına ve tohumlara organik bileşiklerin taşınımı için gereken enerjiyi tedarik eder.

• POLYPHOS uygulaması ile hem fotosentez hem de solunumda gerekli olan NAD, NADH, ADP ve ATP (nükleik asitler) gibi enerjice zengin fosfor bileşiklerinin sentezi sağlanır. Nükleik asitler olmadan bitkiler tohum ve meyve bağlayamaz ve üreyemezler. Nükleik asitler bitki gelişimi normal fonksiyonların devamı için gereklidir.

• POLYPHOS fotosentezi destekler. Fotosentez sonucunda şeker ve nişasta üretilir. Solunumda ise şeker ve nişastanın oksidasyonu ile enerji üretilir.

• POLYPHOS çiçeklenmeyi ve kök oluşumunu teşvik eder. Erken büyüme sağlar, olgunlaşmayı hızlandırır. Meyve tutumunu ve tohum bağlamayı artırır. Böylece tohum üretimi de artar.

• POLYPHOS tohumlama sonrası ve çiçeklenme öncesinde, fide nakliden sonra ve fide şaşırtma safhalarında, bitkide en iyi tepe/kök oranını garanti eden mükemmel bir başlangıç gübresidir. yavaş salınımla kademeli ve düzenli azot beslemesi sağlar. İçerdiği nitrat, vejetatif gelişimi hızlandırırken amonyum ve üre, bitkilere kademeli gelişim imkânı verir. Gelişimin başlangıcından itibaren hızlı ve mükemmel büyüme imkânı sağladığı gibi kuvvetli bir bitki formasyonu oluşturur.

POLYPHOS

Ambalaj • 1 lt’ lik plastik şişe • 6 lt’ lik plastik bidon • 10 lt’ lik plastik bidon • 20 lt’ plastik bidon

Karışabilirlik

Güçlü alkali veya güçlü asidik kimyasal bileşimlerle, polisülfür, kalsiyum ve bakır içeren ürünlerle ve mineral yağlarla karıştırmayınız. Pestisitlerle karıştırmadan önce, ön karışım (kavanoz) testi yapınız. Karışımın fiziki görünümünde bozulma oluyorsa bu karışımı kullanmayınız.

Notlar

POLYPHOS, AGROFOL 650 ile birlikte karıştırılarak uygulandığında yavaş salınım özelliğini çok uzun süreyle korur. Topraktan MIXAMIN, AMINOFERT ve AMINOTON ve yapraktan ALBAMIN ve METONIC ile birlikte kullanıldığında çok iyi sonuçlar verir.

Dikkat!

Bu ürün normal depolama koşullarında ve orijinal ambalajlarında +5˚C ile +35˚C arası ısılarda depolanmalıdır. Havalanma koşulları iyi, serin ve kuru yerde saklayınız. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.