how to make a site

search

PRO B-Zn

B-Zn Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı

Organik Asitlerle Destekli, Alınabilirliği Yüksek Bor - Çinko Gübresi

PRO B-Zn emilimi yüksek, fitotoksik olmayan, çoklu karışıma uygun bor çinko gübresidir. Bor ve çinkoya bağlı noksanlıkları her türlü olumsuz iklim şartları altında yüksek alınabilirliği sayesinde önleyip giderebilir. Organik asitlerle destekli içeriğiyle yapraktan penetrasyonu çok yüksek olup topraktan uygulamalar için idealdir.

Ambalaj:  1 Kg'lık polietilen torba

Biçimi: Mikro kristal toz

Uygulama:
 Kökten ve Yapraktan

Etkinliği:
Pek çok besin elementinde olduğu gibi bor ve çinko yarayışlılığı toprak pH’sı, iklim, toprak nemi, organik madde, diğer besin maddeleri ile interaksiyon ve mikrobiyal faaliyetten etkilenir. Bor, topraklarda çok yüksek konsantrasyonlarda bulunmayan bir besin elementidir. Bitki bünyesinde hareketliliği sınırlıdır ve pek çok bitki için immobil olarak kabul edilir. Ksilem iletim borularında iletilen bor bitkide daha çok tepe organlarında birikir.
Çinko bitkilerce eser miktarda ihtiyaç duyulan, Zn+2 iyonu ve kileyt biçiminde alınan bir besin elementidir. Tıpkı bor gibi bitkide hareketliliği sınırlıdır fakat bor elementine kıyasla daha hareketlidir. Yaprak gübresi olarak çinko uygulandığında bitkide genç yapraklar yaşlı yapraklara oranla çinkodan çok daha fazla fayda sağlar. Yaşlı yapraklarda çinko mobilitesi oldukça düşük seviyededir.

PRO B-Zn, organik asitlerle destekli, çözünürlüğü ve alınabilirliği çok yüksek bir bor-çinko gübresidir. Organik asitler, bitki bünyesine alım ve taşınımı kolaylaştırdığı gibi rizosfer bölgesinde pH ayarlaması yaparak bor ve çinko yarayışlılığını artırır.

Karışabilirlik
Güçlü alkali veya güçlü asidik kimyasal bileşimlerle, oksidasyon maddeleriyle, mineral yağlarla karıştırmayınız. İçeriğinden emin olmadığınız kimyasallar, bakır ve kalsiyum içeren ürünlerle karıştırmadan önce ön karışım (kavanoz) testi yapınız. Karışımın fiziksel görünümünde bozulma görülürse bu karışımı kullanmayınız.

• PRO B-Zn bitki bünyesinde protein, şeker ve karbonhidrat sentezini
destekler, fotosentez ve solunumu düzenler. Karbonhidrat ve şekerlerin taşınması, hücrelerin farklılaşması, olgunlaşması ve büyüme sağlanarak sağlıklı ve dirençli bitki gelişimi sağlar.
• Üretim süreci içinde ve hasat sonrasında tekerrür eden PRO B-Zn uygulaması periyodisiteyi en aza indirger.
• PRO B-Zn bitkide çiçeklenme ile ilgili sorunları çözer. Bor, kalsiyum ve fosfor alımını artırır. Hücre duvarının oluşumu, lignin ve membranların fonksiyonel özellikleri üzerinde olumlu etkiye sahiptir. Çinko hücre duvarının seçici geçirgenliğini düzenler. Böylece bitki bünyesinde su ve gıda alımını kontrol eden faktörün stabilitesi sağlanır.
• Bitki gelişiminden sorumlu oksinlerin (IAA) üretimi için gerekli olan, RNA ve DNA sentezi için anahtar vazifesi gören çinkoyu tedarik eder. Nükleik asitlerin (RNA) sentezinde bor çok önemli bir role sahiptir. Noksanlığı protein sentezini olumsuz etkiler. Bitki bünyesindeki pek çok aktivatörün aktifleştirilmesi için görevli olan ve pek çok enzimin bünyesinde bulunan çinko ise triptofan sentezi için de gerekli bir elementtir. Triptofan bazı proteinlerin bir bileşenidir.
• PRO B-Zn içerdiği organik asitlerle yapraktan bor ve çinkonun bitkiye alımını kolaylaştırırken topraktan yarayışlılığını artırır. Bununla birlikte organik asitlerin toplam iyon değişim kapasitesi oldukça yüksektir. pH değişimi ile bozunma problemi olmadığı gibi toprakta mikrobiyal faaliyete hiçbir zarar vermez ve destekler. Sert sulama veya ilaçlama sularının yumuşamasına imkân sağlar. Mikrobiyolojik faaliyete bağlı bozunma ve pH kaynaklı stabilite sorunları yoktur. 

PRO B-ZN 1KG

Dikkat!  Bu ürün normal depolama koşullarında ve orijinal ambalajlarında +5˚C ile +35˚C arası ısılarda depolanmalıdır. Havalanma koşulları iyi, serin ve kuru yerde saklayınız. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.

Adres

Etiler Mahallesi
Evliya Çelebi Caddesi
Mirador İş Merkezi Sit. No:7/401
Muratpaşa/Antalya/TÜRKİYE