site templates free download

search

PROMET Cu 

Bakırlı Gübre Çözeltisi Cu-Sülfat İçerikli

* Küçük İyon Çaplı Moleküler Yapı.
* Sağlıklı ve Güçlü Bitki Gelişimi.
* Yüksek Besleyici Etkinlik

PROMET Cu sahip olduğu küçük iyon çaplı molekül yapısıyla, bitkilerin bakır gereksinimini mükemmelen karşılayan ve bakır noksanlığının neden olduğu fizyolojik sorunları kolayca ortadan kaldıran çok etkili bir üründür. Küçük iyon çapına sahip bakır, taşıyıcı içerikle desteklenmiş olup, bitki tarafından hızla absorbe edilir ve yüksek etkinlik gösterir.

Ambalaj: 
• 0.5 lt'lik plastik şişe
• 1 lt'lik plastik şişe

Biçimi: Sıvı

Uygulama:
 Kökten ve Yapraktan

Etkinliği:
Bakır, enzimlerle ilgili pek çok reaksiyonda (oksidasyon), klorofil sentezinde, protein ve karbonhidrat senteziyle doku cidarlarında lignin üretilmesinde ve dane üretiminde görevlidir. Bitkiler kökleri vasıtasıyla bakırı, Cu+2 iyonu ve Cu-kileytler şeklinde alır. Bitki bünyesindeki bakır konsantrasyonu, aktif yolla alındığı miktara ve çinko alımına bağlıdır. Pek çok bitkinin ksilem özsuyunda anyonik kompleks halinde bulunan bakır, bakır-organik kompleksler şeklinde taşınır. PROMET Cu küçük iyon çaplı molekül yapısı ve taşıyıcı içerikle destekli özel bileşimiyle bitkide sistematik ve translaminar özellik gösterir. Sağlıklı büyüyen, güçlü ve dengeli bitki gelişimine olanak sağlar.

PROMET Cu'nun bitki besleme özelliği bazı metabolik olayları optimize eder. Bunlar; fotosentez sürekliliğinin sağlanması, enzim aktivitelerinin artırılması, klorofil oluşumunun desteklenmesi, bakırın karakteristik olarak çeşitli indirgenme-yükseltgenme reaksiyonlarında görev alması ve bu redoks tepkimelerinin düzenlenmesi, bitki bünyesinde protein kullanımının ayarlanması ve protein oluşumunun desteklenmesi, bitkide solunumun düzenlenmesi ve desteklenmesi, bitkilerde A vitaminin sentezlenmesi, bitki hücre duvarında lignin oluşumunda görev alması olarak sıralanabilir.

Karışabilirlik
Güçlü alkali veya güçlü asidik kimyasal bileşimlerle ve mineral yağlarla karıştırmayınız. Polisülfür ve kalsiyum içeren bileşiklerle karışım yapmadan önce, ön karışım (kavanoz) testi yapınız. Karışımın fiziki görünümünde bozulma oluyorsa bu karışımı kullanmayınız.

PROMET Cu, düşük dozda yüksek etkinlik gösterir. Özel bileşimi sayesinde sistemik ve translaminar etkinlik gösterir. Adına yaprak kutikulası denen; yaprağı korumakla görevli, su geçirmez özelliğe sahip mumsu dokunun üzerine mükemmelen yayılır. Böylece yaprak yüzeylerindeki gözeneklerden içeriye geçişi kolaylaşır. Taşıyıcı içerikle destekli moleküler yapı, bitki dokularında geçirgenliği artırarak bakırın bitkinin her noktasına kolayca ulaşmasını sağlar.

PROMET Cu yaprak uygulamalarında hızlı ve yüksek etkinliği ile çok iyi sonuçlar verir. Yaprak yüzeyi kuruyana kadar dokulara mükemmelen nüfuz eder. Bu aşamadan sonra yağmur yağsa bile yıkanmaz ve etkinliği azalmaz. Bakır, bitki bünyesinde en çok gereksinim duyulan dokulara iletilir. İşte bu nedenle PROMET Cu, BİYOLOJİK ETKİN bir üründür.
PROMET Cu bitkileri olumsuz çevresel koşullara ve hastalık streslerine karşı dirençli kılar.

PROMET Cu'nun KALEX ve KALEX Zn ile karıştırılarak uygulanması önemle tavsiye edilir. Açık tarla veya sera sebzeleri için dikimden önce fide bandırma uygulaması ve yetiştirme sezonu boyunca 21-30 gün aralıklarla kullanılması dengeli büyüyen, sağlıklı ve güçlü bitki yapısı olanak sağlar.
PROMET Cu'nun KALEX ve KALEX Zn ile karışımı, meyve ağaçlarında teknik olarak yeni geliştirilen enjeksiyon metodu için idealdir ve çok başarılı sonuçlar verir. Tüm meyve ağaçları için, geç sonbahar ve erken ilkbahar bakır uygulamalarından hasada kadar tüm yetiştirme süresi içinde tekrarlarla kullanılabilir. 

PROMET CU L1

Notlar
PROMET Cu, KALEX veya KALEX Zn ile karıştırıldığında mükemmel sonuçlar verir. Bu karışımın fide bandırma için uygulanması önemle tavsiye edilir. Sağlıklı, güçlü ve verim kayıpsız yetiştiricilik için bu karışımı 21-30 günlük periyotlarla tekrarlayarak uygulayınız.    

Dikkat!  Bu ürün normal depolama koşullarında ve orijinal ambalajlarında +5˚C ile +35˚C arası ısılarda depolanmalıdır. Havalanma koşulları iyi, serin ve kuru yerde saklayınız. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız. Doğrudan vücut temasından kaçınınız.

Adres

Etiler Mahallesi
Evliya Çelebi Caddesi
Mirador İş Merkezi Sit. No:7/401
Muratpaşa/Antalya/TÜRKİYE