Çinkolu Gübre Çözeltisi–Çinko Sülfat İçerikli

Küçük İyon Çaplı Moleküler Yapı. Sağlıklı ve Güçlü Bitki Gelişimi. Yüksek Besleyici Etkinlik

Özellikleri

PROMET Zn sahip olduğu küçük iyon çaplı molekül yapısıyla, bitkinin çinko ihtiyacını karşılayan, çinko noksanlığında bitkide meydana gelen fizyolojik sorunları gideren ve önleyen aynı zamanda birçok enzim sisteminin çalışmasını sağlayan sıvı bir gübredir.

Biçimi Sıvı

Uygulama Kökten ve Yapraktan

Etkinliği

Çinko bitkilerin gelişimi için mutlak gerekli bir element olup, klorofil sentezinde karbonhidrat ve protein metabolizmasında, bir çok enzim sisteminin düzgün işlenmesinde DNA ve RNA sentezinde görevlidir. Ayrıca büyüme hormonu olan indolasetik asitin bitki bünyesinde üretimi için gereklidir. Çinko çoğu toprakta düşük seviyelerde bulunmakta olup, özellikle kireç miktarı ve pH’ sı yüksek olan topraklarda, yıkanmış asitli topraklarda ve aynı zamanda organik madde yönünden zengin topraklarda noksanlığı çok sık görülmektedir. Fazla miktarda fosforlu gübreleme yapmanın bitkide metabolik bozukluk yaratarak, çinkonun fizyolojik yarayışlılığını etkilemekte ve bu yüzden çinko noksanlığına sebep olduğu bilinmektedir. Aşırı hümik asit kullanımının toprakta yarayışlı çinkoyu bitkilerin yararlanamayacağı komplekslere dönüştürdüğünü gösteren çalışmalar da mevcuttur. Bunun yanı sıra soğuk hava ve kuru koşullar da çinko yarayışlılığını olumsuz etkilemektedir. Bu gibi noksanlıklar sonucunda yapraklarda damarlar arasında kloroz meydana gelmekte ve yaprak oluşumu olumsuz etkilenmektedir. Meyve ağaçlarının sürgün uçlarında rozet teşekkül etmekte, bazı tomurcuklar açılmadan kalmakta ve bu yüzden tomurcuk sayısı azalmaktadır. Sürgünler ölmekte ve yapraklar erken dökülmektedir.

Bu gibi hallerde bitkiye PROMET Zn uygulamasıyla çinko asimilasyonu ve bitkilerin dokularına kolayca iletilmesi sağlanmakta hızlı ve çok başarılı sonuçlar elde edilmektedir. PROMET Zn çinko eksikliğinden dolayı oluşan fizyolojik sorunları ortadan kaldırır. Meyve ve yaprakların kendi rengini almasını, tomurcuk sayısının artışını, boğumların ve yaprakların en mükemmel şekilde yayılımını sağlar.

Sonuçları

• PROMET Zn küçük iyon çaplı molekül yapısı ve bitkide taşınmayı kolaylaştıran özel destekli içeriği ile düşük dozda yüksek etkinlik gösterir. Karakteristik bu özellikler sayesinde PROMET Zn sistemik ve translaminar etkinliğe sahiptir. Yaprak kutikulasının üzerine mükemmelen yayılan çinko, stomalardan daha kolay giriş yapar, özel taşıyıcı içerik sayesinde bitki dokularında hızla taşınır. Sonuç olarak ihtiyaç duyulan dokulara, dane ve meyveye kolayca iletilir.

• Sistemik ve translaminar etki bitki, bünyesinde çinkonun en çok gerek duyulduğu dokulara iletilmesini sağlar. İşte bu nedenle PROMET Zn, BİYOLOJİK ETKİN bir üründür.

• PROMET Zn uygulaması sonucunda yapraklarda büyüme sağlanır. Bitki dokularında ve boğum aralarında optimum gelişim elde edilir.

• Soğuk havalarda yavaşlayan bitki gelişimi yeniden tetiklenir.

• Yaprak ve meyve renginde artış sağlanır.

• PROMET Zn tohum kaplama için çok ideal bir üründür. PROMET Cu

Ambalaj • 1 lt' lik plastik şişe

Karışabilirlik

Güçlü alkali veya güçlü asidik kimyasal bileşimlerle ve mineral yağlarla karıştırmayınız. Polisülfür ve kalsiyum içeren bileşiklerle karışım yapmadan önce, ön karışım (kavanoz) testi yapınız. Karışımın fiziki görünümünde bozulma oluyorsa bu karışımı kullanmayınız.

Notlar

PROMET Zn' nin MIXAMIN, AMINOTON, METONIC veya AMINOFERT ile karıştırılması ürün etkinliğini maksimum düzeye ulaştırır. Bununla birlikte KODEFOL, NUTRIGOLD, NUTRISTAR Gübre Serileri ile bire bir karışımı mümkün olup, kuvvetli etkinlik bakımından bu karışım kesinlikle tavsiye edilir.

Dikkat!

Bu ürün normal depolama koşullarında ve orijinal ambalajlarında +5˚C ile +35˚C arası ısılarda depolanmalıdır. Havalanma koşulları iyi, serin ve kuru yerde saklayınız. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.