how to create your own site for free

search

STAYGREEN

Sıvı Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı 

Alba Milagro'nun Özel Ürünü

STAYGREEN, EDTA ile tam şelatlı bakır, çinko, mangan içeren bir gübredir.
Alba Milagro'nun en yeni ve en özel ürünlerinden biri olan STAYGREEN, içerdiği ozmolitler ve polyethylene glycol ve bitkiye penetrasyonu artıran özel bileşimiyle, en zorlu koşullar altında bitkiyi ve bitkisel verimliliği aktif kılar.

Ambalaj: 1 lt'lik plastik şişe

Biçimi: Sıvı

Uygulama:
 Kökten ve Yapraktan

Etkinliği:
STAYGREEN enzim aktivitesi, düşük ve yüksek sıcaklık koşullarında
içsel direncin artırılması, tomurcukların eş zamanlı ve üniform yapıda patlaması (uyanma), kuvvetli çiçek yapısı, kök sisteminin gelişimi ve fidelerin şaşırtılmasından sonra ortaya çıkan stres durumlarının ortadan kaldırılması için, Alba Milagro tarafından özel olarak üretilmiş yenilikçi bir üründür. EDTA şelatlı bakır, çinko, manganın yanı sıra STAYGREEN polyethylene glycol, ozmolitler ve emilimi artıran özel bileşikleri içerir. Polyethylene oksitler hücre içinde önce ethylen oksitlere ve sonra amonyum ile birlikte ethanolamine dünüşür. Ethanolamin bitki hücrelerinin beslenme sürecinde görevlidir. Bununla birlikte, bitki için aminoasit kaynağı olup glycerophospholipidlere dönüşür. Phospholipidler, hücre membranında çift tabakalı lipid yapıyı oluşturur. Phosphatidylethanolamine bileşikleri hücre membran yapısını çok daha efektif hale getirerek fotosentezi ve protein sentezini artırır. Böylece güçlü bir bitki yapısı ortaya çıkar ve çok daha iyi işleyen hücre metabolizmasıyla bitki; güneşin neden olduğu ve zarar veren radyasyon etkisinden, yüksek ve düşük sıcaklığa bağlı olarak ortaya çıkan metabolik zararlanmalardan korunur. STAYGREEN'in ozmolitleri yüksek tuzluluk veya don tehlikesi durumlarında bir sünger vazifesi görerek hücre içerisindeki suyun konsantrasyonunu artırır. Bitkinin su stresi yaşadığı durumlarda ise diethylene oksitler, birer osmolit olarak hareket eder ve oluşturdukları osmotik basınç, daha fazla suyun bitki bünyesine geçişini sağlar.

Karışabilirlik
STAYGREEN, pestisitlerle karıştırılarak kullanılabilir. Bununla birlikte yaprak ve mikrobesin gübreleri ile karışabilir özelliktedir. Güçlü alkali veya güçlü asidik kimyasal bileşimlerle ve mineral yağlarla karışım yapmadan önce, ön karışım (kavanoz) testi yapınız. Karışımın fiziki görünümünde bozulma oluyorsa bu karışımı kullanmayınız.

• STAYGREEN, şelatlı iz element içeriğiyle bitkide enzim aktivitesini artırır.
• Eş zamanlı uyanan tomurcuklarla üniform ve kuvvetli çiçek yapısına olanak sağlar.
• Bitki kök sisteminin gelişmesini destekler. Bitkinin maruz kaldığı olumsuz durumlarda (hastalık, nematod saldırıları veya hava-su dengesi iyi olmayan olumsuz yetiştirme ortamları) yeterince geliştiremediği kök sistemini geliştirir.
• Fidelerin nakliye ve şaşırtılma sonrası maruz kaldığı stres durumunun ortadan kalkmasına yardımcı olur.
• İçeridiği polyethylene glycolun hücresel bazda girdiği bir dizi reaksiyon sonucunda oluşturduğu bileşikler, fotosentezi ve protein sentezini artırır. Bunun bir sonucu olarak bitki; yüksek radyasyon, aşırı kurak, aşırı tuzlu veya don riskinden kaynaklanan olumsuz koşullar altında hayatta kalır ve metabolik faaliyetine devam eder.
• Aşırı kuraklık ve/veya tuzluluk durumları, don riski taşıyan düşük sıcaklık durumları, daha kuvvetli ve yeknesak çiçek açılması beklentisi ve transplantasyon sonrası stresin giderilmesi için dozaj tavsiyelerine uyunuz. 

STAYGREEN 1lt

Notlar
STAYGREEN'in 600-800 ml/100 lt dozuyla yapılacak haftalık uygulamaları, bitkide hücre duvar yapısını kuvvetlendirir. Afid ve kurt saldırılarının şiddetini ve bunların neden olduğu olumsuz etkileri dolaylı yönden azaltabilir.

Dikkat!  Normal depolama koşullarında ve orijinal ambalajlarında +5˚C ile +35˚C arası sıcaklıkta depolanmalıdır. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.

Adres

Etiler Mahallesi
Evliya Çelebi Caddesi
Mirador İş Merkezi Sit. No:7/401
Muratpaşa/Antalya/TÜRKİYE